Många nya jobb går till utlandsfödda

Sju av tio jobb som skapas går till utrikes födda, enligt statistik från SCB. ”Bilden av att utlandsfödda inte får jobb stämmer inte alls” säger Farbod Rezana, ansvarig för mångfaldsfrågor. Färsk statistik från SCB visar att antalet förvärvsarbetande ökade med… Läs mer

Dags för en ny syn på arbetsliv och arbetstid?

[dropcap]S[/dropcap]kenande arbetslöshet, stress och utslagning skapar en ohållbar situation på dagens arbetsmarknad. Parollerna ”Dela på jobben”och ”Arbeta mindre – lev mer” har aldrig varit så relevanta som i dag. En sänkt arbetstid är viktig både för minskad arbetslöshet, bättre miljö… Läs mer

“Beröm mår man bra av länge”

[dropcap]P[/dropcap]å DN Jobb (22/5) kan vi läsa om Konsultföretaget Ennovas internationella studie om arbetsglädje och prestationskultur. Av den framgår att svenska företag och arbetsplatser är väldigt bra på att sprida arbetsglädje, men sämre på att skapa en prestationskultur med tydliga… Läs mer

”Lönsamt ta tag i psykiska problem”

[dropcap]P[/dropcap]å DN Jobb kunde vi i Söndagens DN (14/4) läsa en viktig artikel som fokuserar på att den psykiska ohälsan i vårt land kostar svenska företag 15 miljarder kronor varje år! Rapporten som sammanställts av organisationen Hjärnkoll konstaterar att det… Läs mer

Frihet under ansvar präglar Facebook och Google

[dropcap]P[/dropcap]å DN Jobb kunde vi förra helgen (24/2) läsa om livet som anställd på Facebook och Google i Silicon Valley, skildrat ur några svenska medarbetares ögon. Det är en positiv bild som målas upp, en värld av möjligheter, frihet under… Läs mer

Vilka värderingar lockar de yngre generationerna att söka ett jobb?

Jag fortsätter reflektera över morgondagens samhälle och ser tydliga tecken på att den nya värdegrund som industrisamhället och välfärdssamhället gett förutsättningar för, nu börjar komma in även i arbetslivet genom de värderingar som unga förmågor ger uttryck för. I Universums… Läs mer

Chefer och ledare är nyckeln till förändring.

I mitt arbete som konsult i företag som arbetar med hälsofrågor möter jag många som verkligen själva kämpar med stress och upplevd press i vardagen men som också kliver fram och tar ett aktivt ansvar för att försöka göra något… Läs mer

Jobbet är inget hälsoläger.

I en artikel i DN (6/9 2012) debatteras den rådande trenden att arbetsgivare bryr sig om sina medarbetares hälsa ur ett väldigt kritiskt perspektiv. Som med det mesta här i livet hamnar vi lätt i ytterligheter, i svart eller vitt… Läs mer

Cirklar som sluts.

För många år sedan, medan jag fortfarande var en ung psykologstudent, hade jag förmånen att få arbeta med ett forskningsprojekt som handlade om kvalitén i äldreomsorgen i Sverige. Syftet med studien var att klargöra vad livskvalitet var för människor som… Läs mer

Samhällskapitalism – en väg mot framtiden?

Nyligen hade jag förmånen att få delta på ett väldigt spännande seminarium som arrangerades av tidningen Veckans Affärer i samband med deras prisutdelning av The Social Capitalist Award. Under denna spännande förmiddag fick vi höra om olika eldsjälar som på… Läs mer