Frihet – att ha tillgång till sin kropp.

Att vara fri är inte bara en fråga om hur man har det på det mentala planet. Om vi inte är bekväma i vår kropp, om vi inte kan röra oss fritt och lever ett hälsosamt liv gällande kost och… Läs mer

Att lära sig att avstå – en väg till frihet?

Det moderna samhället och den välfärd vi har idag hade aldrig kunnat förverkligas om det inte vore för att människor hade ett uppdämt behov av saker och ett sug efter att skaffa sig mer och bättre hus, bilar, soffor, TV-apparater,… Läs mer

Att tappa grunden för ett värdigt liv på grund av stress.

En vanligt förkommande orsak till att vi känner oss bundna och ofria är att vi inte lyckas få ihop ett liv som bygger på att vi mår bra. Många upplever att de hinner med ett liv på ytan men att… Läs mer

Är du fri att vara den du är i en tid då alla ska gilla att stå på scen?

Sommaren och semestern har för många inneburit en ökad känsla av frihet. Att inte vara bunden av tider, att slippa förhålla sig till deadlines och krav i vardagen gör att vi känner oss fria och kan njuta av att leva… Läs mer

Att känna sig fri och att uppleva tillhörighet.

Här på bloggen skriver jag mycket om frihet och hur det påverkar oss att vi lever i en tid och i en kultur där vi har en hög grad av yttre frihet att skapa ett liv som passar oss. Jag… Läs mer