Ge psykologer sjukskrivningsrätt!

[dropcap]P[/dropcap]sykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar, ändå saknas många vårdcentraler psykologer. Genom att anställa fler psykologer i primärvården och ge dessa sjukskrivningsrätt skulle man kunna avhjälpa problemet med läkarbrist. Det skriver styrelsen för Sveriges kliniska psykologers förening i Svenska Dagbladet den 3/3 2013.

Det har gått 20 år sedan den psykiska ohälsan började slå igenom i vårt samhälle och det är förvånansvärt lite som har hänt gällande människors möjligheter att få rätt professionell hjälp för att komma tillrätta med sina besvär. I ett demokratiskt samhälle med ett skattefinansierat välfärdssystem är detta naturligtvis att betrakta som en stor skandal! [pullquote align=”right”]En psykolog har 5 års universitetsstudier i psykologi och ytterligare 1 års praktik i sitt yrke för att få sin legitimation. En allmänläkare har ett halvår längre studietid men i många fall inte ens en termins studier i psykisk hälsa.[/pullquote]Trots att psykisk ohälsa dominerar ohälsobilden får den lidande inte tillnärmelsevis samma vård och behandling som de som lider av fysisk ohälsa får. Den främsta anledningen till detta problem ligger inte i att det saknas forskning och kunskap, utan om att vi inte ännu har uppmärksammat att det handlar om en maktfråga. Det ligger i människans natur att hon inte frivilligt släpper ifrån sig makten som hon har i sina händer, vilket förklarar att läkarna fortsätter ansvara för diagnostisering, behandling och sjukskrivning av psykisk ohälsa trots att merparten saknar erforderlig kunskap om detta område. Artikeln i Svenska Dagbladet sätter fingret på detta dilemma och belyser det irrationella i att psykologer som har kunskapen och erfarenheten saknar mandat att hjälpa de lidande. En psykolog har 5 års universitetsstudier i psykologi och ytterligare 1 års praktik i sitt yrke för att få sin legitimation. En allmänläkare har ett halvår längre studietid men i många fall inte ens en termins studier i psykisk hälsa. Trots detta anses allmänläkarna bättre lämpade att bedöma människors psykiska lidande och behov av vård och behandling. Irrationellt, eller hur? Vägen framåt tror jag handlar om att man ser till patientens bästa där samarbetet mellan läkare och psykolog ofta blir den bästa kombinationen. I mitt eget yrkesliv har jag många erfarenheter av att möta företagsläkare som inledningsvis uppfattat mig som psykolog som ett hot, men som efter en tids samarbete som påtvingats dem, fått erfara att mina och mina kollegors ”inblandning” resulterat i en bättre och mer framgångsrik behandling för patienten. Efter ett tag har antagonismen avtagit och utvecklats till väldigt välfungerande samarbete som kommit till gagn för många. Jag är säker på att många delar mina egna erfarenheter och jag hoppas att den pågående debatten kan resultera i en systemförändring som ser till vad som blir bäst för patienten!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.