Gemenskap föder glädje, motivation och gör att vi presterar bättre!

[dropcap]E[/dropcap]n viktig orsak till den psykiska ohälsan i Sverige och i Västvärlden handlar om att vi byggt en kultur som fört oss långt bort ifrån våra grundläggande behov och drivkrafter. Det som skapar grundläggande och varaktig glädje och mening i livet handlar i slutändan om väldigt enkla saker som är i princip desamma idag som för människorna i tidernas begynnelse. Människan är ett flockdjur och behöver samspelet med andra för såväl sina fysiska, psykiska och existentiella behov. Vetskapen om detta gör det högst märkligt att förstå hur det moderna samhället kunnat omfamna en definition av lycka som bygger på att ensam är stark, det högsta målet i livet är att bli så oberoende och självständig från andra som möjligt, samt att göra oss obetydliga och utbytbara i vårt arbetsliv. Sammantaget leder dessa omständigheter till att människor utvecklar ångest och depression och att livet urholkas på lust och mening. Vad är livet eller framgången värt/d då? Allt har sitt pris men jag tror att detta är det allra högsta pris som miljoner människor i västvärlden betalar idag. Det har förödande konsekvenser för hela samhällsekonomin som försöker hantera symptomen på kulturella problem genom att föra över ansvaret på den enskilde individen som får en diagnos och rekommendation om medicinering för att döva ropet på mening.

Nyligen skrev jag ett inlägg här på bloggen som handlar om att människor söker nya boendeformer som bygger på att söka gemenskap och stöd med andra inom ramen för kollektivet  Detta ser jag som ett direkt uttryck för att människor nu söker nya lösningar som bygger på att återknyta till de grundläggande behov som vi har av att leva nära andra människor istället för att sitta ensam i sin lägenhet eller i sitt hus. Arbetslivet har de senaste åren också genomgått en förändring där målsättningen är att varje individ ska vara lönsam i sig själv och kunna mätas och utvärderas på längden och bredden, målen är individuella liksom lönesättningen och om du försvinner från jobbet imorgon kan du snabbt bytas ut mot någon annan utan att någon märker någon skillnad i leveransen. Detta är möjligt eftersom ditt bidrag ändå har frikopplats från helheten. För alla som har kännedom om vad som motiverar människor och vad som skapar trivsel och mening på jobbet, framstår detta synsätt som helt uppåt väggarna.

[dropcap]N[/dropcap]yligen fick jag anledning att reflektera över detta då jag träffade några personer som arbetade tillsammans i ett team och som alla beskrev hur just detta att arbeta tillsammans, att hjälpas åt med kunderna, att dela glädje och bekymmer, att kunna stötta varandra o.s.v. var det som gav dem motivation och glädje i jobbet. De tillhör de mest framgångsrika och lönsamma medarbetarna i företaget och jag förstår att deras positiva energi attraherar kunderna och har en direkt positiv inverkan på affären. Det intressanta för mig var att jag vet att dessa personer arbetar i ett företag där synen på hur arbetet ska läggas upp är den motsatta och där man absolut inte ska arbeta i team, utan istället konkurrera med varandra och se till sin egen fördel i alla lägen. Att de personer jag mötte fick ”hållas” beror enbart på att de är mycket lönsamma för företaget och för att de sitter ute i landet på avstånd från maktens strukturer i Stockholm. Jag kände att de stod för något modernt som i grunden handlar om sunt förnuft och om grundläggande mänskliga sanningar, vilket i vår tid har blivit en bristvara och något som uppfattas som helt omodernt av dem som är tongivande och sätter reglerna för vad det är som ska gälla.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *