Gott Nytt År 2022!

2021 har varit året då det gått upp för de flesta att vi lever i en ny tid och att livet som vi känt det är över. En ny tidsera väntar.

För de som följt min blogg under de 10 år som gått sedan jag startade den vet ni att jag just startade den för att bidra till att tydliggöra det Paradigmskifte som inleddes kring Milleniumskiftet och som har pågått sedan dess. Det har varit en turbulent tid på många plan som präglats av nya fenomen som hotar människans existens på jorden såsom terrordåd och en ständigt pågående konflikt och maktkamp mellan Västvärldens värderingar och livsstil och islamska extremister från Mellanöstern, flyktingströmmar och integrationsproblem som orsakat en framväxt av en högerextremism som idag utgör ett reellt hot mot Västvärldens Demokratier och där vi på allvar tvingas inse att demokratins högborg USA står under ett konkret hot gällande den frågan.

Två globala pandemier har brutit ut; en som hotar vår fysiska hälsa, Coronapandemin som gjort att miljoner människor avlidet och hela samhällen har tvingats stänga ner på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Den andra epidemin berör vår psykiska hälsa där grunden uppstått i Västvärlden under 1900-talets sista decennier och där inte minst Sverige ligger i topp. Idag har den epidemin precis som Coronapandemin blivit global och orsaker lidande och död för miljoner människor runt om i världen. Trots att det psykiska lidandet och den bristande inre hållbarheten som människor upplever i vårt samhälle och att t.om. WHO lyft fram att den psykiska ohälsan är den största formen av ohälsa i världen idag, har den inte alls fått samma uppmärksamhet som Coronapandemin.

Störst av alla hot är dock klimatet där vi tvingats inse att det är den västerländska livsstilen och människan själv som orsakat en global miljökatastrof som innebär att vi har oerhört lite tid på oss att genomföra en global omställning i samhället som berör våra tankar, känslor, vanor och beteenden, kort sagt som kräver en total omställning i hela förhållningssättet som vi har till oss själva, till andra, och till vårt ansvar för den omgivande miljön.

Det kan tyckas märkligt att vi efter att ha levt med dessa enorma hotbilder och katastrofer under så lång tid ändå inte förmår göra mer för att vända utvecklingen till något positivt och framåtblickande, men jag tänker att det är en spegling av att vi ännu lever kvar i perspektiv som utgjort det gamla paradigmet som vi är på väg att lämna bakom oss. Enligt den logiken var det det yttre som räknades, fokus på materiella världen, framgång och tillväxt. Hur vi mådde på insidan var irrelevant i relation till den gemensamma visionen och strävan efter att bygga ett aldrig tidigare skådat Välfärdssamhälle med maximal trygghet mot livets kända hot och faror och där lycka mättes i relation till ekonomisk framgång.

Forskning visar att ett Paradigmskifte tar ungefär 20 år innan det manifesteras i ett nytt Paradigm, en ny tidsera. 2022 upplever jag är det år då detta kommer att ske. Människan är irrationell till sin natur och om vi kan vår historia vet vi att alla tidigare Paradigmskiften som fört människans utveckling på jorden framåt, har föranletts av misslyckanden och katastrofer som har lett fram till en undergång av det samhällssystem som varit rådande. Det är precis det som sker nu, vilket betyder att allt på sätt och vis är som det ska enligt denna logik. I alla Paradigmskiften finns det vinnare och förlorare och många människor lider och går under. Att leva igenom ett Paradigmskifte är därför smärtsamt och svårt och kräver mycket av oss som måste genomgå radikala förändringar i våra synsätt, perspektiv och inte minst i våra vanor och beteenden för att ställa om till och vara samskapande till den nya tiden som växer fram.

När jag knyter ihop 2021 känner jag därför en känsla av hopp och framtidstro till det nya året som står för dörren. Det blir ett år av Nyorientering som kommer bidra till att riktningen framåt, vad det nya kommer innebära blir tydligare vilket kommer hjälpa oss att komma framåt i vår egen utveckling och den förlamande förvirring som plågat många under lång tid. Ett exempel på den nya tidens framväxt är den politiska utvecklingen i Chile nyligen där Gabriel Boric, endast 35 år gammal segrade över sin högerextremistiska rival genom att gå till val med värderingar som genomsyrar The Cultural Cretatives såsom social rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter, fokus på miljöfrågan och hållbar utveckling m.m. Detta är ett hopp för framtiden som vi kan ta med oss och låta oss inspireras av i en tid som ännu innebär ett mörker för många.

Gott Nytt År!

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.