Grunden för all förändring är att vi är med på tåget

Det är en spännande och dynamisk tid vi lever i och världen förändras inför våra ögon varje dag. När jag startade denna blogg för några år sedan var paradigmskiftet i sin linda och otydligt för den stora massan. Att sätta ord på skeenden och bidra till perspektiv på det som händer och hur det påverkar hur vi mår blev mitt varför.

Idag är Paradigmskiftet en del av allas vår vardag och positionerna har flyttats fram. Det finns personer, företag och institutioner som börjar skissa på konturerna av en hållbar framtid och aktivisterna bland de yngre växer i antal och i kraft och tvingar resten av världen att öppna ögonen och att kliva ur den censur som förlamat den nödvändiga förändringsprocessen i årtionden. 

Den akuta miljökrisen tvingar med miljöaktivisternas hjälp ut politiker, företag och civilbefolkningen ur censuren och in i förvirringens rum om man beskriver det med modellen Förändringens Fyra Rums språkbruk (https://www.forandringensfyrarum.se). Den känsliga situation som då uppstår innebär att människor hamnar i kris och behöver genomgå en process där acceptansen av sakernas tillstånd måste få sjunka in, accepteras på en djupare nivå och så småningom leda till att man släpper attityder, beteenden och vanor som inte är förenliga med det världen behöver idag och imorgon. Först då är man redo att öppna sig för en nyorientering och kan uppleva inspiration och lust för det nya och se fördelarna med att vara en del av ett hållbart framtidsbyggande. 

Utmaningen är att aktivisterna med rätta blir frustrerade och driver på takten ännu mer. Risken är att det vid en viss punkt uppstår en backslash då pressen på dem som befinner sig i en ömtålig process i Förvirringsrummet blir för stor och får människor att backa tillbaka in i Censurrummet istället för att gå framåt och ansluta sig till de som befinner sig i Inspirationsrummet. Anledningen till detta irrationella beteende ligger i det enkla faktum att vi behöver möta människan där hon är och inte där vi tycker att hon borde vara, för att få henne med på tåget. Annars går det inte. 

Vi behöver de frustrerade aktivisterna som driver på och visar vägen men det behövs samtidigt en balanserande kraft som kan agera som ”tolk” och diplomat mellan de som driver på och de som håller tillbaka. I detta skede behövs mycket klokhet och visdom som kan hålla huvudet kallt även i kristider som säkerställer att förändringen inte går alltför fort och inte heller alltför sakta. Att gå framåt i lagom takt är det som gäller. Aktivisternas roll är att förenkla budskapet och att lyfta fram radikala förslag till förändringar som måste ske nu! De drivs av känslan av att det är bråttom och i sådana tider finns det inte tid för analyser. 

De förändringsobenägna riskerar att analysera och diskutera i all oändlighet utan att skrida till handling, vilket är helt förödande då krisen knackar på dörren. Det är därför vi behöver ta in både kunskap och fakta kring vad som bör göras men också lyfta in psykologin och dess roll i att förstå människans inre belägenhet eftersom ingen förändring i slutändan kommer kunna ske om vi inte får människor med på tåget utifrån deras egna, inre drivkrafter och motivation till förändring. Om alla människor över en natt skulle bli veganer skulle det t.ex. påverka hela världsekonomin och göra miljoner människor arbetslösa och utarmade, om alla människor helt slutade flyga skulle vissa delar av världen där turismen är den enda källan till försörjning gå under i fattigdom och den sociala hållbarheten som kräver att människor möts och diskuterar med varandra över gränserna skulle försämras o.s.v. 

Just därför är det viktigt att förstå hur noggrant genomarbetade FN’s 17 Globala Hållbarhetsmål faktiskt är och där logiken bygger på att de är sammanlänkande och inte kan brytas ut och förenklas utan att det får konsekvenser i någon annan del av kedjan. Vi behöver tänka helhet, vi behöver fakta och klokskap och vi behöver en tydlig, framåtriktad process som både ger stöd och vägledning till den stora massan som befinner sig i Förvirringsrummet som inte slutat köra bil, som inte ännu övergått till att bli veganer eller som har bestämt sig för att aldrig mer sätta sig på ett flygplan, och aktivisterna som behöver uppleva att vi hör dem, vi ser dem, vi förstår och vi börjar aktivt agera för att finna lösningar som är genomtänka och som är tillräckligt snabba för att bidra till att rädda världen från en global miljökatastrof. 

Det är detta finstämda arbete som vi har framför oss där vi hoppas att Sveriges långa tradition av balans och lagom kan bli en inspiration och en vägledning för världen i denna gemensamma angelägenhet. 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.