Om Haga Livscenter

Haga LivsCenter grundades 2003 av Fredrik Bengtsson och hjälper individer och företag att förstå och åtgärda stressproblem och annan psykisk ohälsa. Haga LivsCenter vill bidra till ett mer meningsfullt och balanserat liv och ett samhälle som förenar hälsa – utveckling – ekonomisk tillväxt.

”Vi vill på ett hållbart sätt hjälpa människor och organisationer att må bra”, säger Fredrik Bengtsson.

Fredrik skapade det unika programmet ”Livsplanering” 2003 för att hjälpa personer med utmattningssyndrom, depression och livskriser av olika slag att finna vägar till ett hållbart och meningsfullt liv. Livsplanering är ett individuellt, terapeutiskt arbete som genomförs i grupp. Det betyder att varje deltagare gör sin egen resa och utgår från sin unika situation. Individuella samtal med psykolog varvas med övningar hos fysioterapeuter med fokus på kroppen, samt diskussioner i grupp kring hälsa, balans, mening, villkor och utmaningar. Programmet inleds med ett enskilt samtal innan gruppen åker iväg på en 10 dagar lång internatvistelse.

Livsplanering innebär en process som syftar till en större medvetenhet om dig själv och ditt liv som ger verktyg för att hantera livets utmaningar på ett konstruktivt sätt. Syftet med Livsplanering är att ge en”karta & kompass”, det vill säga kunskap, om varför du mår som du gör och vägledning i vad som behövs för att du ska bli frisk/må bättre.

Haga LivsCenter erbjuder även programmet ”Balansen i Livet” som riktar sig till personer som befinner sig i fasen att ta sig tillbaka till arbetslivet efter en utmattningsproblematik och som behöver fortsatt stöd och vägledning under en tid för att undvika bakslag, eller till personer som vill ta sig ur en negativ stressituation och lära sig att bättre hantera dagens gränslösa arbetsliv och de påfrestningar som livet i stort ibland kan innebära och därmed undvika utmattning och sjukskrivning.

Programmet syftar till att öka din självkännedom och att bidra till en högre Livsstilskompetens beträffande din hälsa och ditt välmående där du blir medveten om betydelsen av dina värderingar och hur du lever ditt liv utifrån de värden som du anser är viktiga. Balansen i Livet är en digital kurs som genomförs i grupp, men där varje deltagare arbetar individuellt med sitt material och har enskild vägledning med sin handledare under kursen för att få fokus på de områden och frågor som är aktuella för var och en.

Som organisationskonsult ger Fredrik Bengtsson stöd till verksamheter som vill utveckla hållbara hälsofrämjande strukturer i företaget och bygga ett ledarskap som bidrar till att uppnå långsiktig lönsamhet genom att sätta människan i centrum.

Mer information: www.hagalivscenter.com

Missa inte samtalsserien ”Nya perspektiv på psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv” som vi bjuder in till!

Samtalsserien syftar till att bidra med ett annat sätt att förstå, tolka och hantera psykisk ohälsa och inspirera till hälsa och ett hållbart liv i vårt samhälle. Allt med det existentiella perspektivet på livet och mål nr 3 i Agenda 2030, ”Hälsa och Välbefinnande”, som gemensam grund. Läs mer här.