Hållbara Medarbetare

Det har blivit viktigare än någonsin att värna om hälsan och hur vi mår och arbetsplatsen är en viktig arena för att stötta i det hälsofrämjande arbetet. Den sociala hållbarheten som är en central del av Agenda 2030 har länge varit nedprioriterad till förmån för klimatfrågan men nu börjar vi äntligen förstå att hälsan och hur vi interagerar med andra är själva förutsättningen för att lyckas med omställningen av vårt samhälle. Frågor om jämställdhet, mångfald, inkludering, hälsa och välbefinnande såväl fysiskt som psykiskt o.s.v. är inte längre områden som HR kan hantera vid sidan av verksamheten i arbetslivet. Humankapitalet är i själva verket en glödhet ekonomisk fråga för arbetsgivare och för samhället i stort och har en direkt koppling till både hur väl organisationer förmår engagera sig i hållbarhetsfrågorna och i omställningen som vi alla måste vara en del av, samt hur lönsam verksamheten är i ekonomiska termer.

Om detta pratar jag tillsammans med Gabriel Wikström, Nationell Samordnare för Agenda 2030 och Ewa Skiöldebrand, Affärsområdeschef för Hälsa på Söderberg & Partners. Välkommen att ta del av samtalet på länken nedan:

https://www.soderbergpartners.se/foretag/tjanstepension/pension-talks/hallbara-medarbetare/

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *