”Här är Sveriges säkraste jobb”

[dropcap]U[/dropcap]nder den gångna veckan har media haft ett fokus på de varsel och uppsägningar som sveper över landet just nu och man målar upp en dyster prognos för 2013. Trots, eller kanske på grund av, att Sverige erbjuder sin befolkning väldigt mycket trygghet, känner många en stor oro för framtiden som för många ter sig oviss. Det är lätt att förstå och relatera till att man känner oro när ens jobb är på väg att försvinna och när man inte kan överblicka sin ekonomiska framtid ända in i pensionsåldern. Min poäng som jag vill lyfta fram är att världen ter sig mer och mer oförutsägbar och föränderlig och de svar som vi skulle behöva för att kunna göra tydliga, säkra och långsiktiga prognoser finns inte.

I Sverige har vi satsat alla våra kort på trygghet och hela vårt välfärdssystem bygger på att vi i decennier har haft fokus på framtiden, långsiktigt sparande och en kollektiv kraft att lyfta folket från de osäkra levnadsförhållanden som präglade människors liv i vårt land för 100 år sedan. Vi har lyckats med detta politiska, ekonomiska och sociala projekt som inget annat land i världen, men ingen har talat om för oss hur mycket pengar och hur mycket trygghet vi behöver för att kunna slappna av och faktiskt känna oss trygga. Tvärtom visar det sig att det finns ett psykologiskt samband mellan ju mer man har och därmed ju mer man har att förlora om det går snett, desto mer oro och ångest. Det är dags att höja blicken och se livet från ett större perspektiv. Hur mycket vi än försöker kontrollera och planera för, kan vi aldrig kontrollera livet självt. Trots den medicinska och tekniska utvecklingen kommer vi tex alla en dag att dö utan att kunna ta med oss några tillgångar. Det händer att de vi älskar dör eller försvinner ifrån oss och att vi blir lämnade, det händer att företaget där vi arbetar omorganiserar och vi blir utan jobb. Det är möjligt att den trakt där vi är födda och uppväxta och där vi har våra rötter, inte över överskådlig framtid kommer kunna erbjuda några jobb. [pullquote align=”right”]Den dag någon vågar uttrycka sanningen som den är och ge människor möjlighet att förhålla sig till sin verklighet utan skygglappar, kan en annan resa börja som på sikt kan leda till att människor lär sig att leva väl i en osäker värld, precis som våra förfäder en gång gjorde, utan att förgås av oro, ångest och sömnproblem.[/pullquote]

I en dyster framtidsprognos kan det också tänkas att en del av vårt land kommer hamna under havsytan på grund av att Antarktis isar smälter och havsnivån höjs och därmed slukar delar av kustlandet. Ska vi ägna vårt liv åt att kämpa mot högre krafter som vi inte kan få kontroll över, eller ska vi försöka acceptera livets föränderlighet och oförutsägbarhet och ta konsekvenserna av det? Detta är en den övergripande och mest viktiga frågan för alla människor i vårt land att ta ställning till just nu.

[dropcap]D[/dropcap]et stämmer att jobb inom viktiga delar av arbetslivet håller på att försvinna just nu, men precis som vi kunde läsa i bl.a. DN (8/2) kan rätt strategi leda till nya jobb i framtiden. Arbetsmarknaden i vårt land står inte still och ekonomin ser bättre ut på alla nivåer än på väldigt länge. Trots denna relativa säkerhet och trygghet ligger människor sömnlösa på nätterna av oro för vad som eventuellt kan inträffa. Tänk om det är så att livet är det som pågår medan du är upptagen med att oroa dig eller planera för en framtid som du inte kan få grepp om ändå? Jag tror att vi på en kollektiv nivå använder oss av felaktiga strategier för livet och att det är det som vi behöver inse och börja ändra på. Istället för att försöka skaffa oss mer kontroll och koppla känslan av lugn till ett ouppnåeligt läge av kontroll över tillvaron, behöver vi lära oss acceptera osäkerhet och ovisshet och öva oss i att kunna leva med att inte ha alla svar. Det finns miljoner människor i andra delar av världen som inte ens vet om det har någon mat att äta imorgon eller om de själva och deras familjer ska överleva det krig som pågår i deras närhet. Eftersom de aldrig inbäddats i någon ”falsk” känsla av trygghet sover de ändå gott på natten med den trygga förvissningen att sakernas tillstånd inte kommer kunna påverkas om de sover eller ligger vakna och oroar sig. Bättre då att ta vara på nattsömnen och att ha kraft att möta dagen med vakna ögon och ny energi.

Arbetslivets och samhällets strategi går fortfarande ut på att försöka inbädda människor i en känsla av trygghet som är en illusion men som alla vill tro är sann. Den dag någon vågar uttrycka sanningen som den är och ge människor möjlighet att förhålla sig till sin verklighet utan skygglappar, kan en annan resa börja som på sikt kan leda till att människor lär sig att leva väl i en osäker värld, precis som våra förfäder en gång gjorde, utan att förgås av oro, ångest och sömnproblem. Vanligt är istället att vi söker oss till sjukvården för att få hjälp att döva symptomen som vi i själva verket skulle behöva lära oss att ta hand om genom att utveckla inre styrka och mod.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.