Health for Wealth – KASAM

Vi befinner oss i ett läge där vi tvingas inse att den rådande pandemin inte är något som snabbt blåser över utan en omvälvande förändring i tillvaron som vi kommer behöva leva med under lång tid framåt. I dessa tider är det viktigt att vi rustas för att klara av att leva ett hälsosamt liv trots krisen och att våra ledare finner vägar för att stötta och vägleda sig själva och sina medarbetare i vardagen.

I den inspirerande och lärorika podden Health for Wealth som leds av Ann-Sofie Forsmark resonerar hon med Årets Hälsofrämjande Chef; Roland Flaig, om dessa frågor och lyfter bl.a. upp KASAM (Känsla av Sammanhang av Aaron Antonovsky) och det Salutogena perspektivet som ett konkret verktyg att ta hjälp av. Jag rekommenderar varmt alla som är intresserade av dessa frågor att lyssna på denna podd i helgen eller när det finns utrymme.

KASAM är ett verktyg som jag själv som psykolog använder mig mycket av i mitt eget arbete både i min kliniska verksamhet och som organisationspsykolog. Att fokusera på det Salutogena perspektivet, d.v.s. förmågor och möjligheter istället för begränsningar och problem kan ha stor effekt på hälsa och välmående. Teorin är sprungen ur det existentiella perspektivet där frågan om mening står i centrum, d.v.s. människans meningsskapande förmåga som är grunden för vår existentiella frihet att välja hur vi vill förhålla oss till våra omständigheter.

KASAM är ett mått på psykisk hälsa och innefattar de av varandra beroende dimensionerna Begriplighet (Vad), Hanterbarhet (Hur) och Meningsfullhet (Varför) som sammantaget ger en känsla av sammanhang som hjälper oss att bättre navigera i tillvaron och att bli aktörer i vårt liv. På kollektiv nivå handlar detta om att vi nu behöver bottna i den rådande situationen och frågor oss vad den betyder och hur den påverkar vårt liv. Beroende på omständigheterna kan detta innebära att acceptera att de saknas svar kring pandemin, samhällsekonomin och dess konsekvenser för vår vardag. Om svaren inte finns behöver vi förflytta oss till frågeställningen hur vi kan hantera det situation som råder. Vad är det vi faktiskt kan göra och ta kontroll över när vi är utlämnade till en tillvaro präglad av osäkerhet? Kan vi t.ex. fokusera på att fördjupa relationerna till partner, barn och höra av oss till våra äldre släktingar i högre utsträckning? Kan vi se att den arbetslöshet jag drabbats av kan bli en trigger för att förverkliga en slumrande yrkesdröm som jag närt under många år men inte tagit tag i? Kan jag passa på att fördjupa min insikt och kunskap om hållbar utveckling och öka mitt engagemang som samhällsmedborgare i att stötta samhället att utvecklas i hållbar riktning?

Ovanstående förslag är exempel på hur vi genom vårt förhållningssätt kan påverka vår känsla av engagemang, motivation och meningsfullhet i tillvaron – oberoende av omständigheterna. Att leva sitt liv i en medveten riktning mot ökad KASAM hjälper oss att hantera svårigheter och att uppleva en högre grad av harmoni och livskvalitet även under rådande kris. Missa inte den chansen!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.