Hur agerar man i stressade situationer?

"Ingen är starkare än den svagaste länken"

"Ingen är starkare än den svagaste länken"

”Svagaste länken” (på kanal 7) är ett nytt program med författaren Kajsa Ingemarsson som programledare och går ut på samma programidé som “Vem vet mest” på SVT.

Skillnaden är att deltagarna hjälps åt att samla pengar och röstar ut den som de anser är svagast mellan varje runda. Det anmärkningsvärda är att det aldrig är den som är statistiskt svagast som röstas ut, utan i första hand de yngsta och sedan kvinnor. I en stressad situation röstar folk alltså inte logiskt utan utifrån vad som verkar vara djupt sittande värderingar och förutfattade meningar/stereotyper. Det handlar inte så mycket om hur mycket rätt man svarar utan mer om hur man ser ut och uppträder.

Känner du kanske igen denna tendens från arbetslivet? Kvinnor, yngre medarbetare eller invandrare som ofta har bra idéer är ändå inte de som sitter i ledningsgruppen. Sällan heller psykologer, filosofer, historiker eller andra företrädare för humaniora. Jag tror att vi behöver utforska våra attityder, värderingar och föreställningar om andra då och då för att undvika att hamna i denna fälla där det är primitiva instinkter, irrationella föreställningar och fördomar som styr våra beteenden och beslut.. Alla har vi medvetna och omedvetna uppfattningar om andra och vi påverkas alla av strömningarna och attityderna i samhället. I Sverige och i andra länder kan vi t.ex. se en förändrad attityd till människor med svart hudfärg som kommer till uttryck i H&M’s reklamkampanjer och på andra sätt, alltsedan Barack Obama blev president i USA. Plötsligt är det inte bara ok utan t.o.m. lite coolt att vara svart. Vem hade kunnat föreställa sig modeller med svart hudfärg på reklampelarna som täcker Sveriges offentliga rum för 10 år sedan?

I tidigare inlägg har jag speglat betydelsen av kreativitet där nyfikenhet och öppenhet för olikheter är det centrala. Jag har också lyft fram perspektiv på den nya tidsera som vi står på tröskeln till där relationer, sammanhang och andlighet är centrala värderingar som det framtida samhället kommer att genomsyras av. Kanske vore det intressant om TV kunde ta en roll i att agera medvetet och ansvarsfullt genom att hjälpa människor att identifiera sig med ett mer modernt förhållningssätt till andra människor där vi inte längre är offer för föråldrade, halvt omedvetna instinkter!

TV-klipp: Kritik mot programledaren i “Svagaste länken” –>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *