Inget förenar så som en gemensam fiende

[dropcap]I[/dropcap]ngen vinner på ett nytt kallt kring. Om Vladimir Putin framhärdar måste dock USA och EU stå upp mot honom. Konceptet Västvärlden hade nästan mist sin betydelse under de senaste årtiondena, alltsedan Sovjetunionens upplösning och Berlinmurens fall. Först nu, med en aggressiv och expansionistisk rysk ledare hittar Europa och USA tillbaka till den starka relation som bygger på gemensamma värderingar med sin grund i människors och staters frihet som en gång knöt dessa båda världsdelar samman. Världen förändras och jag tror att de flesta människor är eniga om att vi lever i en tid med en förändringstakt som få har möjlighet att hänga med i. Trots detta finns det tillfällen då evigt mänskliga beteendemönster ger sig tillkänna som visar att vi människor i grunden kanske trots allt inte förändras så väldigt mycket över tid, även om världen omkring oss förändras i en allt snabbare takt.

[dropcap]P[/dropcap]utins agerande mot Krimhalvön och i relation till Ukraina har rört vid en nerv, en värdegrund som förenar människor i USA och i Europa och denna manöver kan komma att förändra världen för alltid. Det frihandelsavtal mellan USA och Europa som man hittills inte lyckats få till stånd får sannolikt en stark skjuts av den spända relationen till Ryssland, vilket om det blir verklighet, i sin tur kommer att förändra maktbalansen i världen på ett dramatiskt sätt. Liknande mönster kan vi i vardagen se på arbetsplatser eller inom familjen eller varför inte i grannskapet. När det kommer in en ny chef som styr genom att härska och söndra, kan tidigare konflikter kollegor emellan övergå till starka vänskapsband av solidaritet över en natt. En ny granne som inte beter sig schysst mot någon kan genast få hela grannskapet emot sig, även om relationerna grannarna emellan tidigare inte varit särskilt starka.

[dropcap]D[/dropcap]et handlar om starka psykologiska drivkrafter som har med flocken och stammen att göra där uttalade och icke-uttalade regler och normer styr beteenden, känslor och tankar. Avståndet mellan nord- och Sydeuropa, mellan väst- och Östeuropa, mellan Europa och USA kan ny plötsligt få ett slut tack vare Vladimir Putin, vilket i sin tur kommer få starka konsekvenser för politik, ekonomi och i slutändan den enskilda människans liv. Det är en spännande tid vi lever i!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.