Kalifatet är störtat men jihad flyttar nu till Europa

Efter de mest intensiva markstrider som världen skådat sedan andra världskriget har nu västvärldens supermakter besegrat IS och störtat deras Kalifat i Syrien- Irak. Men även om IS nu inte längre har någon fysisk plats och deras ledare Abu bakr Al-Baghdadis har dödats, är kriget mellan IS anhängare och västvärlden långt ifrån över. Det finns en risk för att kriget flyttar över till Europa där tusentals återvändare från jihad i mellanöstern nu befinner sig. Många av dem fria att organisera terrordåd mitt ibland oss, mitt i vår vardag.

För att skapa fred och få ett slut på terrorattackerna och våldet är det nödvändigt att vi analyserar de psykologiska och existentiella dimensionerna som attraherar västerlänningar att vända sig mot sitt eget samhälle och ansluta sig till jihad. I likhet med den psykiska ohälsan som lagt sig som en våt filt över det västerländska samhället behöver vi betrakta detta som ett fenomen och inte som ett individproblem. Det handlar om aspekter och komponenter i vårt samhälle och i vår kultur som vi behöver tolka och förstå för att finna rätt lösningar. Vad är den gemensamma nämnaren bakom ökningen av självmord i västvärlden och de som vänder samhället ryggen och ansluter sig till jihad?

Båda fenomenen handlar om en känsla av desperation, av ett psykiskt lidande som gör att tillvaron här helt enkelt inte är lockade eller ens möjlig att uthärda längre. Oavsett om man begår självmord som ett eget beslut eller om man valt att bli självmordsbombare och på så sätt få en upplevelse av ett mer ärofyllt avslut på sitt liv, är beslutet knutet antingen till att bara få ett slut på lidandet och sätta punkt, eller en känsla av hopp om att få komma till ”paradiset” där tillvaron ter sig ljus och drömlik.

Båda upplever att det västerländska prestations- och konsumtionssamhället är tomt ideologiskt och existentiellt och att konsekvenserna av detta innebär att stora grupper lider av utanförskap, av orättvisor och av otillräckliga förutsättningar att skapa ett liv som ger mål och mening i tillvaron. Det går inte att leva utan att livet bärs upp av en känsla av mening, vilket innebär att den som tappat detta livsfundament inte längre har något att förlora. Därför ter sig inte döden som något skrämmande utan kanske t.o.m. som en befrielse.

Det västerländska samhället står som modell i världen givet lockelsen av materialism och ekonomiskt välstånd och trygghet, men även för friheten att leva sitt eget liv som man vill utan att vara bunden av tradition eller familj. Men det som inte diskuteras och målas upp är konsekvenserna av det västerländska samhället på människors hälsa, på våra värderingar, hur vi lever och förhåller oss till oss själva och till andra och på värdigheten som grund för mänsklig samvaro. Det är dessa fundamentala och högst allvarliga brister som gör att miljoner människor i våra västerländska samhällen lider av psykisk ohälsa som för en del utmynnar i kroniska depressioner och kanske t.o.m. i självmord. Det är samma faktorer som får allt fler att ansluta sig till jihad och att följa en väg som de i sin vilsenhet uppfattar kan ge livet en riktning och en högre mening.

Slutligen är det dessa destruktiva dimensioner av det västerländska samhällets inflytande på världen som får en del radikala rörelser att revoltera och skapa krig och konflikt. Man vill helt enkelt inte acceptera och låta vår livsstil infiltrera sig som en modell för hur livet bör levas givet att allt för mycket står på spel av det man upplever som människans värdighet.

Islamska Statens hyllning av sharia (lagen av Gud) är ett uttryck för en rädsla för den utveckling som det västerländska samhället går i bräschen för och där många av våra grundläggande värderingar såsom jämställdhet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och andra av den fria demokratiska världens fundament, inte är förenliga med det medeltida samhällssystem i vilket sharia lagarna formulerades. Det finns likheter och kopplingar mellan de muslimska sharia lagarna, den judiska talmud och kristen puritanism vilket antyder levnadsregler som byggde på människans situation i en tid och i ett samhälle som vi har vuxit förbi.

Den starka antagonismen mellan de extremistiska muslimerna och västvärlden kräver en brygga där vi å ena sidan kan lyfta fram de för mänskligheten sunda värdena av den fria, demokratiska världen och samtidigt våga titta på obalansen, tillkortakommandena och den utbredda dekadensen gällande etik och moral som håller på att urholka livet på värdighet och mening. Ur detta behöver en ny global livsväg växa fram som bygger på det som förenar och som kan ena en splittrad värld.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.