Klimatmötet i Glasgow ett viktigt steg framåt!

Det finns olika uppfattningar om huruvida det nyss avslutade Klimatmötet i Glasgow där världens ledare samlats under två veckor för att uppdatera Parisavtalet från 2015, blev en framgång eller ett misslyckande. Givet det akuta läget och att Miljökatastrofen redan är här kan man naturligtvis uppfatta att det nya globala avtalet kring miljön hade behövt utmynna i mycket mer radikala överenskommelser.

Samtidigt handlar det i slutändan om människor och politiker är också människor som inte alltid är rationella. Fram till nyligen skulle man kunna säga att världen varit mer splittrad i denna fråga och att en allt växande falang, inte minst yngre generationer, befunnit sig i en klarsyn om sakernas tillstånd och kämpat för att den andra falangen som förnekat miljökatastrofen som orsakas av människan i vår eviga strävan efter ekonomisk tillväxt.

I termer av modellen Förändringens Fyra Rum eller Janssens modell (av Claes Janssen) som jag refererat till tidigare här på bloggen, skulle man kunna säga att en falang av jordens befolkning, framförallt män och äldre generationer befunnit sig i Censur och varit omedvetna om att de befunnit sig där, medan framförallt yngre generationer och kvinnor successivt tagit sig ur ”Censurrummet”och in i ”Förvirringens Rum” där insikten om den annalkande katastrofen lett till action och i vissa fall ren desperation över att omställningen går alltför långsamt.

Det jag uppfattar efter Glasgow är att det är slut med Censuren och att det inte längre finns några miljöförnekare. En del har kommit över till en medveten Censur som t.ex. Indien och Kina som håller emot i det längsta och andra har tagit sig längre och befinner sig nu i ”Förvirringsrummet.” Om man utgår ifrån att det inte går att få en människa att förändras om man inte möter honom/henne där han/hon är, skulle man kunna tolka det som att vi nått stora framsteg med Klimatmötet. Den största och mest utmanande fasen handlar nämligen om steget från Censur till Förvirring. Väl där hjälper ofta själva livskraften till att driva på tempot framåt och jag känner mig därför hoppfull om att vi under kommande år kommer få se mer radikala steg framåt och en accelererande takt i omställningen mot det hållbara samhället och utfasningen av fossila bränslen.

Givetvis brinner det i knutarna och mot den bakgrunden är det självklart obegripligt att vissa länder och politiker saknar förmåga att agera kraftfullare här och nu men kanske är det ändå så att takten går så snabbt som det är möjligt om vi ska lyckas få med oss dem som håller emot på tåget. Risken är annars stor att de går i baklås och stänger in sig i Censurrummet och låser dörren. Det viktiga nu är att vi alla hjälper till och gör allt vi kan för att bidra till omställningen och att vi inte lämnar allt till politiker och regeringar att fixa.

Fundera på vad du kan göra för att leva mer hållbart i ditt privatliv och gör konkreta förändringar i det du förstår att du som andra behöver göra. Ett enkelt steg kan handla om att sluta slänga mat t.ex.  Om du har en roll som företagsledare eller chef på ditt arbete, fundera på vilka steg ni kan ta där för att få hela organisationen att ställa om och bldra till omställningen. Att se till att dina medarbetare är hållbara och mår bra och inte lider av stress på jobbet kan vara ett viktigt steg som gör att de orkar ta till sig information och ställa om sina beteenden i en hållbar riktning såväl på arbetet som privat. Om du är politiker, visa mod och driv på systemfrågorna i samhället som ger de största effekterna och ssamarbeta över partigränserna för the ”Greater good”  Det finns inga förlorare i detta givet att jorden som vi lever på är gemensam.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *