Kris & Möjligheter

Den rådande Pandemin med Coronaviruset har plötsligt satt hela västvärlden i kris och skakat om vår känsla av kontroll i grunden. Teknik, pengar, makt eller anda mänskliga egenskaper och tillgångar står sig slätt inför en epidemi som kan drabba alla och som ingen kan kontrollera. Många har tagit till sig informationen från experter som manar till sans och balans gällande rädslan för att bli allvarligt sjuk med undantag för äldre och människor med nedsatt immunförsvar. På en psykologisk nivå kämpar man däremot med en oro och ångest som har sin grund i bristen på kontroll och förutsägbarhet. Vad kommer detta innebära för min och mina närmastes hälsa? Hur kommer detta att påverka ekonomin? Vad ska jag göra då jag inte kan distrahera mig med nöjen och förströelser utan behöver landa hemma och leva avskilt från sociala evenemang och aktiviteter?

Vi har vant oss vid en tillvaro präglad av frihet utan gränser där vi kan göra vad vi vill och röra oss som vi vill. Det är denna frihet som vi värnar så högt och som vi i normala tider ofta har så svårt att balansera med personligt ansvar. Trots information och tillgång till kunskap är västvärldens medborgare i mångt och mycket avogt inställda till den omställning i vanor och beteenden som omställningen till ett hållbart samhälle kräver. Sverige uppfyller t.ex. i dagsläget inte ett enda av de uppställda klimatmålen, vilket till stor del beror på att människor inte öppnar sig för förändring och omställning i sitt agerande i den utsträckning som krävs.

Ibland hör vi hört röster som undrat om det kommer gå att ställa om till ett hållbart samhälle i en demokrati eller om det skulle krävas en diktatur för att tvinga fram nödvändiga förändringar? Få människor skulle vilja göra avkall på den frihet och trygghet som ett demokratiskt samhälle innebär men det ligger också en sanning i att människor har svårt att agera och släppa det vi tycker om – om inte krisen slår till och öppnar ett fönster för nytänkande och förändring.

Den rådande pandemin som förlamar samhället tvingar oss på många sätt in i vanor som ligger i linje med vad omställningen av samhället de facto behöver. Vi behöver ta ett personligt ansvar i vårt agerande för att skydda oss själva från att smittas men också för att undvika att smitta andra. Vi behöver hjälpa varandra för att det ska fungera att upprätthålla samhällets funktioner, att värna om de äldre som bör skyddas från risk för smitta och inse att det endast är tillsammans som vi har en chans att ta oss igenom den rådande krisen. Samhället, näringslivet och civilsamhället blir en enhet som jobbar ihop och sakpolitik och oenigheter läggas åt sidan då vi har ett gemensamt hot att kämpa mot. Flygtrafiken har reducerats till ett minium och rörligheten har gått ner till förmån för ett enkelt liv hemma i lokalsamhället där man bor. Konsumtion och evig tillväxt har förbytts till enkelhet, måttlighet och närvaro med sig själv och sina närmaste.

Vi lever mitt uppe i krisen och dess konsekvenser går inte ännu att överblicka. Däremot kan vi konstatera att vi skakats om i grunden, att vi insett vår sårbarhet och att det finns större krafter i livet, i naturen och i världen än vad vi kan ta kontroll över. Förhoppningsvis kan detta leda till en ökad ödmjukhet och vördnad för livets egentliga värden och ett existentiellt sökande som kan leda till en ökad förankring i oss själva och i det som ger livet mening på bekostnad av en överfokusering på distraktion, nöjen och förströelser som för oss bort från oss själva, från kontakten och relationen med nära och kära och från tid och engagemang i vårt gemensamma ansvar för omställningen av samhället till en hållbar framtid.

Stundens allvar kan ge många insikter, ta väl vara på den!

7 Kommentarer
  1. gunilla says:

    Det kanske gör att mäniskor börjar bry sig mer om varandra vilket är en bistvara i vårt samhälle Att hjälpa någon granne som är sjuk tex med att handla Jag gör det eller köper något gott att äta
    Gunilla

    Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.