Kris & utveckling

Sommaren 2021 kommer sannolikt bli den tidpunkt då konsekvenserna av människors övertrassering av jordens resurser blev uppenbar för de flesta. Sommarens extremväder som resulterat i såväl enorma eldsvådor i Sydeuropa och skyfall och översvämningar i Centraleuropa har skördat många liv och naturens krafter har tagit över och påmint oss om att allt vi byggt upp kan raseras på ett ögonblick och vara bortom vår kontroll.

Parallellt har FN’s Klimatrapport konstaterat att vi lever på randen till en irreversibel miljökatastrof och att det eventuellt kan vara för sent att vända utvecklingen och att klara målet att hålla oss under den kritiska 1.5 grads höjningen av temperaturen. Rapporten klargör också att detta är en konsekvens av hur vi människor agerar och konsumerar och att vi väntat för länge med att fasa ut de fossila bränslen som varit grunden för utvecklingen av industrisamhället. Samtidigt som detta fasansfulla konstaterande basuneras ut i världens mediakanaler har oljeindustrin som utgör själva kärnan i problemet, uppnått rekordvinster efter den återhämtning i världsekonomin som skett under året efter att marknaden kollapsade i samband med Coronapandemin.

Detta visar på att vi befinner oss i en tid av paradoxer där vi själva skapar vår undergång och att oförmågan att ställa om och att agera handlar om pengar och att människan och hela samhällen fastnat i frosseri och högmod – båda exempel på eviga dödssynder som nu precis som tidigare i historien lett till civilisationers undergång. Kanske är det så att sommarens naturkatastrofer i Europa leder till att vi liksom USA börjar agera mer kraftfullt för att försöka vända utvecklingen med hjälp av ny teknologi och omställning av ekonomin mot hållbara energilösningar. Problemet är att det samtidigt sker en acceleration av fossila bränslen och koldioxid i andra delar av världen såsom Kina och Indien. Eftersom hela jordens ekosystem hänger ihop kan vi alltså inte bara tänka på vad vi gör utan måste även engagera oss i vad andra länder väljer att göra.

Samtidigt som sommaren bjudit på en kollektiv avcensurering gällande miljöfrågan innebär sommaren också för många en ökad närvaro och förmåga att ta in det under som naturen, relationerna till nära och kära innebär. Det blir tydligt vad som verkligen är viktigt och en påminnelse om att det spelar ingen roll om vi är störst, bäst och rikast – ingen kan köpa sig fri från eldens lågor om skogsbränderna tar fart och inte går att stoppa, eller från konsekvenserna av de Skyfall som sveper med sig allt du äger och har och utlånar hela byar. Människan är liten i förhållande till de större krafter som omger oss och förhoppningsvis kan därför dessa förfärliga händelser som drabbar många i sommar leda till en kollektiv ödmjukhet och solidaritet som gör att vi kan resa oss och börja arbeta tillsammans för att försöka bidra till mänsklighetens överlevnad.

Ödmjukhet – Medvetenhet – Samskapande – Innovation  och mod är nyckelorden som du behöver för att leda dig själv och bli aktör i denna kollektiva uppgift som vi alla delar. Det är nu eller aldrig!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *