Lagen om oändliga möjligheter.

[dropcap]A[/dropcap]tt nå framgång, välstånd, god hälsa och inre frid är något som vi alla önskar och drömmer om. Vägen dit har formulerats av alla uråldriga kulturer och bygger på en samlad erfarenhet och visdom om vad livet innebär. Mycket av detta har gått förlorat i den västerländska, sekulariserade delen av världen men finns mer levande i den indiska, vediska kulturen. Ayurveda betyder kunskap om livet och bygger på en andlig livsfilosofi som sätter fingret på många av de brister, hälsoproblem och bekymmer som vi plågas av idag. Under kommande veckor tänkte jag därför skriva om de 7 universella livsprinciper som vi alla har att ta ställning till och integrera i vårt sätt att leva och förhålla oss till i relation till oss själva och vår omvärld för att inspirera till en väg framåt som leder till att dina drömmar går i uppfyllelse.

[dropcap]L[/dropcap]agen om oändliga möjligheter.
Livets första andliga lag enligt urgammal människovisdom är lagen om oändliga möjligheter. Ju mer du upplever din sanna natur, desto närmare kommer du fältet för oändliga möjligheter. Vägen dit handlar om att lära sig att vara självrefererande eller inifrånstyrd som det också kallas. Referenspunkten i tillvaron är då vårt eget inre själv och inte det som omger oss i den yttre världen. Motsatsen till självrefererande är objektrefererande, ett tillstånd där vi låter oss styras utifrån, av situationer, omständigheter, andra människor och saker. Människor som är objektrefererande söker godkännande från andra och drivs av att bli omtyckta. Deras tankar och beteenden grundas på det gensvar de förväntar sig och är i grunden styrt av rädsla för att inte duga eller att inte vara värd att bli älskad.

[pullquote align=”right”]Egot är inte den du egentligen är utan din självbild, den roll du spelar i livet för att överleva och ta dig framåt.[/pullquote] [dropcap]I[/dropcap] den västerländska världen yttrar sig detta i Prestationsbaserad självkänsla som jag skrivit mycket om i såväl mina böcker som här på bloggen. Denna drivkraft och bristen på ett inre ankare är själva grundorsaken till den psykiska ohälsan i vår del av världen. Ett vanligt beteende för en utifrånstyrd människa är att man söker kontrollera saker och att man känner ett behov av makt. Behovet av att bli godkänd, behovet att kontrollera saker, och behovet att yttre makt är inte den makt som ligger i de oändliga möjligheternas fält. Endast när vi upplever självets kraft är rädslan borta, där finns inget behov av att kontrollera, ingen kamp för att få godkännande eller behov av makt. I ett objektrefererande förhållningssätt till dig själv och tillvaron är din inre referenspunkt egot. Egot är inte den du egentligen är utan din självbild, din sociala mask, den roll du spelar i livet för att överleva och ta dig framåt. Makt som bygger på objektrefererande beteenden är falsk makt, en makt grundad på egot som varar så länge du har en viss titel, arbete eller pengar. Makt som bygger på självet är däremot varaktig eftersom den grundas på vem du är och inte på vad du gör. Människor som utstrålar självrefererande beteende drar människor till sig och lockar fram de saker de vill ha. Den är som en magnet på människor, situationer och omständigheter och stöder dina önskningar. Denna makt är baserad på glädje åt att vara knuten till andra människor och människors glädje av att vara knuten till dig. Din kraft att sammanbinda människor kommer från kärlek till skillnad från rädsla.

Hur kan vi lära oss att tillämpa lagen om oändliga möjligheter och bli självrefererande istället för objektrefererande?

[dropcap]E[/dropcap]tt sätt att komma till detta tillstånd är att dagligen öva sig i att vara i stillhet, att utöva meditation och att vara icke-dömande. Att uppleva stillhet betyder att göra en överenskommelse med sig själv om att ta en viss tid för att bara Vara. Verkligheten för de flesta människor i västvärlden idag handlar om överstimulans, brist på stillhet och inre samling. Många upplever en inre känsla av otillräcklighet som föder och göder stress och känslor av meningslöshet. Den nya tiden som vi just klivit in i handlar om andlighet, ett omedvetet uttryck för att vi behöver återknyta till den övergripande dimension i tillvaron som skapat mål och mening för människor i alla tider och i alla kulturer men som vi tappat bort i det moderna, rationella och prestationsbaserade samhället. Den trend som sveper över västvärlden just nu som tar sig uttryck i att allt fler utövar yoga, meditation och mindfulness är en spegling av de underliggande behov som alltfler känner av att lära sig att bli självrefererande istället för att låta sig styras av allt det förgängliga som präglar det yttre livet.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *