”Ledarskapet är för viktigt för att överlåtas åt chefen”

[dropcap]I[/dropcap] boken ”Management 3.0” skriver författaren Jurgen Appelo att dagens snabba utveckling gör att de anställda måste arbeta mer självständigt och ta ett större personligt ansvar och ledarskap för sig själva och sitt arbete. Chefernas roll är att sätta ramarna och se till att medarbetarna är nöjda säger han i en intervju på DN Jobb (22/9).

[dropcap]D[/dropcap]etta sammanfattar kärnan i den nya trend, benämnd Agilt ledarskap, som många företag nu börjar implementera. Grunden i denna nya management filosofi är att lyfta fram medarbetarskapets ansvar för sitt arbete, att tydliggöra att mellanchefernas roll är att se till att medarbetarna trivs på jobbet och att ledningens uppgift är att förmedla ett tydligt ramverk för de anställda som anger mål och vision och som skapar förutsättningar för mellanchefer och medarbetare att ta sin del av ansvaret för företagets liv och framgång.

[dropcap]I[/dropcap] en tid där det enkla och självklara fått ge vika för mer teoretiska och komplicerade sätt att organisera arbetet är det befriande med Management 3.0 som lyfter fram att medarbetarna som har detaljkunskapen och som interagerar med kunderna naturligtvis är mest lämpade för att kunna anpassa och utveckla arbetet i linje med kundernas och marknadens behov. Detta bygger på att ledningen känner och visar förtroende för de anställdas kompetens och vilja till arbete samt ger dem utrymme att vara kreativa och våga pröva nytt. Detta agila arbetssätt gör att mellanchefens roll förändras till att handla mer om att bli en bro mellan ledning och medarbetare som hjälper till att bryta ner och konkretisera övergripande mål och visioner, samt att coacha medarbetarna i deras arbete och se till att de mår bra och trivs på jobbet. Det agila arbetssättet ligger i linje med tiden, med människors syn och värderingar kring arbetet och kommer därför att få allt större genomslag i vårt samhälle och i vårt arbetsliv.

[dropcap]M[/dropcap]in erfarenhet är dock att detta kräver väldigt stora omställningar i företagens kultur och människosyn för att det ska fungera i praktiken. För närvarande är det många företag som anammar denna nya filosofi för att den kan leda till kostnadsbesparingar i form av färre mellanchefer och lägre kostnader för administration. Samtidigt har du en organisation präglad av rädsla, tystnad, där medarbetarna fostrats till att hålla sig inom ramarna, inte göra några misstag och inte kritisera ledningen. Kundernas behov och marknadens utveckling är något som ledningen trycker mycket på som nyckeln till framgång för företaget, samtidigt som man aldrig lyssnar eller tar till vara medarbetarnas synpunkter och feedback kring dessa frågor. I ett agilt ledarskap ligger att ta till vara varje medarbetares specifika situation och att skapa förutsättningar för honom/henne att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt utifrån den flexibilitet som krävs för att få ihop livet och arbetet, i verkligheten är det många chefer som inte känner sig bekväma med att låta medarbetarna ta ansvar för sitt arbete på detta nya sätt. Större frihet kräver tillit, vilket i sin tur förutsätter mindre behov av kontroll. I Sverige styrs företagen av rädsla och panik för att marknaden ska vika och lönsamheten bli sämre, och det samlas i ladorna som aldrig förr. Rädsla föder kontroll som gör att vi brister i tillit och då inleds en kedja som innebär att vi skapar en direkt motsättning till att grunden för ett agilt ledarskap ska kunna fungera i praktiken. I min mening är det därför bäst att vänta med att införa och att prata om agilt ledarskap tills man har skapat förutsättningar för denna sunda filosofi att ta plats i praktiken. Den dialogen bör inledas med ett samtal och en reflektion kring vilken människosyn som ledningen anammar.

Läs mer om Jurgen Appelo här –>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.