Lifeplanning – a holistic approach to healing burnout and depression

Det har gått tjugo år sedan jag blev tillfrågad av SEB koncernen i Sverige om jag skulle kunna skapa ett Rehabiliteringsprogram för människor som led av stress, utmattningsbesvär, ångest och livskriser. Baserat på mina personliga och professionella erfarenheter satte jag ihop ett program som fick namnet Livsplanering, detta eftersom jag uppfattade att vi levde i en tid som krävde medvetenhet om egna behov och värderingar för att kunna staka ut sitt liv i en riktning som ingav mening.

Jag anade inte då att den grupp som fick möjlighet att ingå i programmet skulle bli en pilot för ett arbete som fortgått sedan dess utan uppehåll. Livsplanering är inte bara ett program utan en filosofi om livet. Det grundar sig på den existentiella psykologin som har som utgångspunkt att vi skapar mening i vårt liv genom att leva i enlighet med våra behov och värderingar och genom att vi lär oss hantera och förhålla oss till eviga existentiella frågor som t.ex. liv och död, frihet och trygghet. Kriser och symptom ses som tecken på att balansen rubbats och att meningen gått förlorad. Uppgiften då är att lyssna och tyda det underliggande budskapet som innehåller information om vad vi behöver för att återställa balansen och må bra igen.

Detta förhållningssätt till psykisk hälsa och välmående har alltid varit lika självklart för mig som det varit ovanligt i Sverige och i många andra länder i Västvärlden. Den rådande ordningen gällande psykisk ohälsa handlar om att döva symptomen med hjälp av mediciner och terapier som gör att man kan bli mer rationell och därmed välfungerande i livet och i samhället. I grunden handlar detta om vilken människosyn man har där min egen grundar sig på att varje människa är unik och bör behandlas därefter, samt att ett liv berövat på mening oundvikligen ger symptom på stress, depression och ångest – inte för att man är svag – utan kanske tvärtom för att man är frisk och vill leva ett fullödigt liv.

Min spanska kollega Bibiana Badenes, fysioterapeut, som bidrar med den somatiska delen av programmet har samma utgångspunkt som jag och har lärt många av våra deltagare under åren om orsakerna till smärta i kroppen, vad den beror på och hur vägen till läkning ser ut.

Beslutet att skriva en bok om programmet och våra erfarenheter, samt att bjuda in några av våra tidigare deltagare att dela med sig av sin personliga resa som de gjort tillsammans med oss växte successivt fram och en dag beslutade vi oss för att nu var det dags. Syftet är primärt att få berätta om ett viktigt arbete där vi under de 20 år som vi mött tusentals personer i våra program fått erfara ”mirakel” d.v.s. hur människor med ganska svåra hälsotillstånd så snabbt kan finna vägar till läkning och personlig hållbarhet genom detta program. Vi ser det som en stor förmån att få bidra till att de vi möter får hjälp att återta sitt liv och att återskapa mening i tillvaron. Vi vill därför berätta vår historia och dela med oss av våra erfarenheter för att inge hopp till alla som mår dåligt och berätta att det finns ett sätt och en väg att må bättre.

För oss är varje människa en berättelse och just därför tröttnar vi aldrig på vårt arbete utan känner samma nyfikenhet varje gång vi möter en ny person som söker vår hjälp. Genom att läsa av och tolka symptomen får vi förståelse för vad det underliggande problemet handlar om och kan vägleda personen till läkning. Det är egentligen mycket logiskt och ”enkelt” men grundar sig så klart på en gedigen kunskap och erfarenhet om de hälsotillstånd vi arbetar med. Skillnaden mellan detta program och andra är det sätt som vi tar oss an varje person som unik och att vi söker förstå istället för att lägga locket på.

Den 25e augusti har vi Release för boken Lifeplanning- a holistic approach to healing burnout and depression. Varmt välkomna att anmäla er på bifogad länk om ni önskar närvara vid eventet!

https://magnetevent.se/Event/bokrelease-38359/

2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.