Så lockas medarbetarnas tysta kunskap fram.

[dropcap]V[/dropcap]arje dag använder vi tyst kunskap. Genom gruppträffar, så kallade komplabb, har man inom Kriminalvården i Region Väst lockat fram, satt ord på och spritt det tysta kunnandet mellan medarbetarna, SvD (27/10). Vid Kriminalvården i Region Väst såg man att… Läs mer

Jag klarar mig på 2000 i månaden!

[dropcap]I[/dropcap] DN kunde vi i förra veckan (8/10) läsa om olika personer och familjer som valt en annorlunda livsstil för att prioritera tid framför pengar. Liknande berättelser har vi läst och hört talas om förut; framgångsrika yrkesmänniskor som levt i… Läs mer

”Ledarskapet är för viktigt för att överlåtas åt chefen”

[dropcap]I[/dropcap] boken ”Management 3.0” skriver författaren Jurgen Appelo att dagens snabba utveckling gör att de anställda måste arbeta mer självständigt och ta ett större personligt ansvar och ledarskap för sig själva och sitt arbete. Chefernas roll är att sätta ramarna… Läs mer

Dags att ta steget från arbetsplats till utvecklingsplats!

[dropcap]V[/dropcap]i vill alltmer kunna bidra till meningsfullhet i våra jobb och ta vara på vår naturliga drivkraft. Det kräver en ny syn på hur vi organiserar oss.Lär dig det nya kring organisationer vid detta spännande seminarium! Dagens medarbetare och kommande… Läs mer

Allt färre studenter vill bli chef.

[dropcap]P[/dropcap]arallellt med att krafter från den ”gamla tiden”, d.v.s. det industriella samhället med dess värderingar på prestation och fokus på arbete och uppfyllelse av materiella behov fortfarande kännetecknar de flesta ledare, finns det en stark kraft bland yngre generationer som… Läs mer

”Tvärtom-metoden för ledare”

[dropcap]S[/dropcap]om psykolog känns det kontroversiellt att i vissa lägen uppmana människor att köra över sin instinkt och sin känsla för att istället följa förnuftets väg. Ändå i mitt arbete som konsult i företag som vill arbeta proaktivt med hälsa har… Läs mer

Många mitt i karriären vill byta jobb.

[dropcap]P[/dropcap]å DN Jobb (1/9) kunde vi läsa om att många mitt i karriären vill byta jobb, men få tar steget. Enligt en studie som Folkuniversitetet har gjort vill varannan yrkesarbetande mellan 40-55 år byta arbete. Trygghetsvärderingar gör dock att många… Läs mer

Flexkontor – en trend som inte passar alla

[dropcap]F[/dropcap]ler och fler arbetsgivare hakar på trenden med aktivitetsbaserade flexkontor där ingen har sin egen plats. Kontorsytorna krymper, kontorslandskapen blir allt öppnare och trängre och arbetslivsforskaren Susanna Toivanen varnar i DN (9/6) för de negativa konsekvenserna av denna utvecklingstrend. Hon… Läs mer

Jobbsökare får stöd för själen

”[dropcap]A[/dropcap]rbetslös men inte värdelös”. Detta är titeln på en ny bok av Beate Möller och Nina Jansdotter. Ansatsen i boken är att lyfta fram frågan hur vi själsligen klarar av arbetslösheten? Hur påverkas du som människa av att vara arbetssökande?… Läs mer

Trivsel på jobbet ger bättre sömn

[dropcap]E[/dropcap]tt av de största hälsoproblemen i västvärlden handlar om att vi sover dåligt eller otillräckligt, vilket hindrar vila och återhämtning. Dålig sömn under en längre period är ofta upptakten till att stress övergår i utmattning och att vi till slut… Läs mer