Lagen om dharma, eller livets syfte

[dropcap]D[/dropcap]en sjunde och sista livsprincipen handlar om att alla har ett syfte i livet, en unik gåva eller speciell talang att dela med sig av till andra. När vi kombinerar denna unika talang med att ge till andra uppstår en… Läs mer

Lagen om oberoende

[highlight]Livets sjätte andliga lag handlar om att vara oberoende. [/highlight] För att uppnå någonting i den fysiska världen måste du släppa ditt beroendeförhållande till det. Det betyder inte att du ska ge upp din avsikt att skaffa det du önskar.… Läs mer

Lagen om avsikt och önskan

[dropcap]I[/dropcap]nbyggd i varje avsikt och önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas. Den femte livsprincipen baseras på att energi och information finns överallt i naturen. Uppmärksamhet ger energi och avsikt förändrar. Vad du än riktar din uppmärksamhet mot så… Läs mer

Vill du uppnå en känsla av flow i ditt liv?

[dropcap]D[/dropcap]en fjärde livsprincipen för att uppnå lycka och få sina önskningar uppfyllda handlar om lagen om minsta ansträngning. Naturens intelligens fungerar med ansträngningslös lätthet, bekymmersfritt, harmoniskt och kärleksfullt. I dagligt tal sammanfattar vi det med att vi har flow –… Läs mer

Som vi sår får vi skörda

[highlight]Lagen om karma eller orsak och verkan.[/highlight] [dropcap]V[/dropcap]arje handling vi gör skapar en energi som återvänder till oss på ett likartat sätt: Som vi sår får vi skörda lär vi oss redan som små barn då föräldrar och skola lär… Läs mer

Att finna balansen mellan att ge och att ta emot

[dropcap]L[/dropcap]ivets andra lag handlar om att ge. Livets flöde handlar om att finna en balans mellan att ge och ta emot. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa blodflödet. De flesta människor i västvärlden är obalanserade gällande denna viktiga… Läs mer

Lagen om oändliga möjligheter.

[dropcap]A[/dropcap]tt nå framgång, välstånd, god hälsa och inre frid är något som vi alla önskar och drömmer om. Vägen dit har formulerats av alla uråldriga kulturer och bygger på en samlad erfarenhet och visdom om vad livet innebär. Mycket av… Läs mer