“Många högpresterande unga kvinnor drabbas av långvariga symptom”

I Sverige har vi en reduktionistisk syn på hälsa som gör att vi har lätt att hantera det som går att bevisa med naturvetenskap och fakta, medan det som inte låter sig fångas inom den trånga ramen går oss förbi. De flesta människor som arbetar med människors hälsa och välmående vet dock via egen erfarenhet att människan är komplex och att kropp, själ, medvetande och känslor är intimt sammanflätade och att hälsa på många sätt är ett mysterium som aldrig upphör att fascinera.

I sviterna av pandemin försöker forskarna förstå virusets natur och effekter och vissa mönster börjar framträda som vi behöver lära oss tolka och förstå för att kunna hjälpa dem som drabbats på bästa sätt. En grupp som framträder är högpresterande unga kvinnor som drabbas av långvariga symptom. Det är kvinnor i åldern 25-45 som varit väldigt friska och högpresterande som drabbas hårt av Covid-19. Man uppfattar att de utvecklar ett tillstånd som heter POTS (Postural ortostatisk takykardi syndrom) som är en dysfunktion i det autonoma nervsystemet som kännetecknas av att man får onormalt hög puls, hjärtklappning, illamående, huvudvärk, konditionsnedsättning och trötthet bland andra symptom.

Mycket återstår att forska på för att hitta sätt att rehabilitera och behandla dem som drabbas och multimodal forskning pågår för fullt på Karolinska Sjukhuset. Eftersom samma subgrupp i samhället ofta kännetecknas av “Duktig flicka syndromet” ser vi också en överrepresentation av unga, högpresterande kvinnor som drabbas av utmattningstillstånd och psykisk ohälsa. Man kan fråga sig om det möjligen finns något samband mellan dessa olika diagnoser? Min egen hypotes som specialist på utmattningstillstånd är att dessa olika tillstånd kanske har samma rot och att den gemensamma nämnaren är en brist på personlig hållbarhet. Om man utvecklar en livsstil med för högt driv och med för högt fokus på prestation på bekostnad av vila, återhämtning och tillräckligt med utrymme för andra grundläggande behov, är det kanske inte konstigt att systemet till slut kollapsar och att man utvecklar symptom som för en del blir mer fysiska, för andra mer psykiska och för många både och.

Det är lätt att ta lätt på stress- och utmattning och tänka sig att det inte är så farligt men i själva verket är det väldigt tärande på såväl kropp som själ och hjärna att driva sig själv för hårt under för lång tid. Människan har sina gränser precis som naturen och överskrider vi konsekvent dessa gränser kommer systemet förr eller senare att reagera och utveckla symptom och i vissa fall sjukdom. Vad uttrycket/symptomet blir är avhängande av många komplexa faktorer som omfattar både arv, miljö och de aktuella omständigheterna som man befinner sig i vid insjuknandet. Det är på många sätt ett mysterium precis som läkningsprocessen.

Min poäng är att vi behöver uppmärksamma att unga kvinnor riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom mitt i livet och att de gemensamma nämnare vi kan se mellan olika tillstånd är att de är högpresterande och drivande i sin livsföring. Med det vill jag slå ett slag för den personliga hållbarheten och det holistiska perspektivet på livet som det västerländska samhället övergett till förmån för yttre framgång och ekonomisk framgång. Det är inget fel att sträva efter mycket i livet och att ha ett högt driv – så länge det inte sker på bekostnad av de grundläggande behoven som vi har som människor och att vi tappar reglaget mellan aktivitet och vila.

Att vara förankrad i sig själv och att ha en inre kompass att utgå ifrån för att navigera i livet och att välja och välja bort är människans naturliga hemvist. Det är det västerländska samhället som har fört oss bort från oss själva och som lärt oss att låta oss styras av det yttre och att överge oss själva till förmån för yttre bekräftelse på att vara lyckad och framgångsrik enligt samhällets normer. Priset för detta blir för alltfler alldeles för högt och gör oss mindre motståndskraftiga mot såväl psykiska som fysiska påfrestningar. Kanske kan stress och utmattning i framtiden visa sig vara en risk för att drabbas hårdare av Covid-19 precis som fysiska tillstånd och sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes m.fl.

2 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.