Många vill jobba som volontär

[dropcap]D[/dropcap]rygt varannan yngre svensk kan tänka sig att åka utomlands för att jobba som volontär enligt en undersökning som nyligen genomförts av Yougov på uppdrag av FN:s barnfond. I åldersgruppen 18-34 år är det 49% som svarat att de är intresserade av volontärarbete. Detta ökade intresse för att hjälpa människor i andra delar av världen som har stora behov, är ett uttryck för att vi i vår del av världen söker efter mening och att få göra en skillnad. Den nya tidsåldern som vi nyss gått in i handlar om att lyfta fram värden som empati, medmänsklighet och andliga värden som under industrisamhället städades bort till förmån för rationalitet och effektivitet. Detta maskinella och praktiska förhållningssätt till livet och till människor präglar fortfarande vårt arbetsliv i väldigt hög utsträckning men parallellt har det skett en oerhört stor värdeförskjutning i människors syn på livet och på sina medmänniskor. Den psykiska ohälsan är ett tecken på att människor mår dåligt och tappar känslan av mening i ett samhälle som inte ger utrymme för deras grundläggande behov och värderingar.

[dropcap]D[/dropcap]et ökade intresset för volontärarbete kan ses som ett uttryck för människor att söka sig till andra kulturer och sammanhang för att hitta känslan av mening eftersom de inte hittar den på hemmaplan, men även som ett tecken på att vi har det så pass bra vad gäller våra materiella behov och våra trygghetsbehov att vi kan ”unna” oss att dela med oss och att ge av oss själva till behövande andra. Det finns många uttryck för denna strävan efter en högre mening som vi inte hittar i vårt tillrättalagda och fantastiska liv här hemma, bland andra att allt fler ägnar semestern åt att Pilgrimsvandra, åka till Afrika för volontärarbete eller att träffa våra äldre som sitter ensamma på landets olika äldreboenden.  Allt detta är positivt och leder till något gott för både den som ger som får uppleva en känsla av att bidra, vilket i sin tur skapar en känsla av meningsfullhet, och för den som får ta emot hjälpen/stödet. Nöden är dock stor även på hemmaplan där tusentals människor lider av depressioner, ångest och utbrändhet. Hur kan vi bidra till något annat och bättre i vårt eget samhälle borde vara nästa fråga att ta ställning till!?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *