Människan är sitt eget hopp och sin egen undergång

Samtidigt som klimatkatastrofen kommer allt närmare och världens forskare räknat ut att vi behöver halvera de fossila utsläppen med omedelbar verkan för att uppnå det kritiska målet med max 1.5 ° temperaturhöjning år 2030 – rapporteras det att de 15  av världens länder som har mest utsläpp idag fattat beslut om utveckling som innebär mer än en fördubbling av utsläppen av växthusgaser (Stockholm Environment Institute).  Detta trots att inga politiker, regeringar eller företagsledare saknar information om att deras handlingar eller brist på handling är på väg att leda oss rakt in i en irreversibel miljökatastrof.

Kanske är detta det ultimata beviset på människans irrationalitet och att det främsta hotet mot vår egen och kommande generationers själva existens, handlar om att människan fallit offer för de klassiska dödssynderna frosseri och högmod. Det är pengar, makt och girighet som styr våra ledares och politikers beteenden medan den stora massan präglas av passivitet, ignorans och bekvämlighet. Hoppet finns hos den förhållande lilla del av världens befolkning som är upplyst, som engagerar sig och som ställer om och bidrar till omställningen av samhället.

Frågan är om detta kommer räcka?

Historien lär oss att de som fastnat i dödssyndernas grepp sällan kommer ur dem med mindre än att allt rasar samman. Det kommande miljömötet i Glasgow bedöms bli helt avgörande för hur det kommer att gå med världens utsläpp och om världens regeringar kommer ta det nödvändiga ansvar som krävs för att systematiska strukturförvandlingar ska kunna komma till stånd. Eftersom alla tekniska uppfinningar är på plats och det finns tillräckligt med pengar för att klara omställningen är paradoxen att det enda som fattas är människans eget agerande och ansvar.

Konkret innebär det att människan bär nyckeln till överlevnad eller till undergång i sina händer och att vägen framåt är en direkt konsekvens av mänsklighetens agerande.

Det är nu det gäller!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *