Mayan End Age 12-21-2012 heralds a New Age of spiritual enlightenment

Both the Hopis and Mayans recognize that we are approaching the end of a World Age… In both cases, however, the Hopi and Mayan elders do not prophesy that everything will come to an end. Rather, this is a time of transition from one World Age into another. The message they give concerns our making a choice of how we enter the future ahead. Our moving through with either resistance or acceptance will determine whether the transition will happen with cataclysmic changes or gradual peace and tranquility. The same theme can be found reflected in the prophecies of many other Native American visionaries from Black Elk to Sun Bear.” — Joseph Robert Jochmans

Fredrik-Bengtsson-Mayan-calender

Som jag skrivit om tidigare här på bloggen finns det många som ansluter sig till uppfattningen att mänskligheten befinner sig i ett omvälvande skifte och att vi står på tröskeln till en ny tidsera präglad av andlighet och medmänskliga värden. Enligt den berömda Mayakalendern ska världen gå under den 21 december 2012. De flesta människor tolkar dock inte denna profetia bokstavligt utan som ett uttryck för att det är då som skiftet mellan den gamla tidseran och den nya kommer att ske.
I olika inlägg här på bloggen har jag under året pekat på olika ”tecken” och uttryck och försökt beskriva en känsla av en rörelse i världen som ger stöd åt tolkningen om att vi är mitt uppe i en genomgripande förändring av våra värdesystem och synsätt på oss själva och livet. Det enda vi med säkerhet vet är att jorden kommer att gå under om vi inte lär oss att respektera miljön, och den livsstil som västvärldens människor ägnar sig åt idag leder också till en slags undergång och förgörelse på individnivå. För att ändra på detta krävs ett skifte som endast kan ta form om vi förankrar vår syn på livet i en mer andlig dimension som rymmer respekt för naturen, för andra människor och inte minst för oss själva och vår kropp som vårt tempel. Frågan är inte om, utan snarare hur vi kommer att öppna oss för den nya tiden. Genom att spjärna emot in i det sista eller genom att öppna upp och ödmjukt ta till oss nya perspektiv och låta oss växa och mogna som människor?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *