Medkänsla frigör mer dopamin än sex.

[dropcap]E[/dropcap]tt tydligt tecken på att vi klivit in i en ny tidsera som handlar om mer mänskliga och andliga värderingar kan vi se genom en ny artikel om Medkänsla som Svenska Dagbladet inlett (31/8).

Där kan vi precis som i våras läsa om James Doty, alkoholistbarnet som blev neurokirurg och startade ett forskningscenter för medkänsla och altruism vid Stanford i USA. När han var 13 år vände livet – tack vare en kvinna som lärde honom positivt tänkande. Jag har tidigare skrivit om honom och hans revolutionerade forskning i ett inlägg benämnt ”Medkänsla viktigt för vår överlevnad”. Vinklingen i den aktuella artikeln är att knyta betydelsen av medkänsla till hjärnforskningen, bryggan, beviset som vi behöver i vår rationella värld för att våga tro och lita på våra egna känslor och upplevelser.

[dropcap]J[/dropcap]ames Doty berättar att precis som långvarig stress och trauma kan krympa hippocampus och försämra våra minnesfunktioner, kan positiva omständigheter som mycket kärlek, meningsfulla sammanhang och hjälpsamhet förändra nervbanorna i hjärnan. Om man själv mediterar över sina ”snälla” känslor, såsom empati, generositet och förlåtelse, vilket James Doty gör varje dag, visar studier att man därmed kan träna upp sin medkänsla. Det som sker i hjärnan vid dessa övningar är att områden i hjärnan som är förknippade med belöning, bland annat accumbenskärnan, stimuleras och då frigörs dopamin. Det händer när vi får mat, sexuell tillfredsställelse och – så som vårt samhälle har format oss – pengar. Men det som är intressant här är att vår medkänsla med andra kan frigöra mer dopamin än både sex och pengar.

[dropcap]I[/dropcap] den ”gamla” tiden eller det materiella samhället utvecklade vi beteenden som handlade om att tänka på oss själva och vår egen vinning. En viktig pusselbit i utbrändhets- problematiken i hela västvärlden handlar om en värderingskrock där samhällets och arbetslivets strukturer och värderingar inte längre överensstämmer med människors värderingar och drivkrafter. I takt med att människors värdesystem gått allt mer i altruistisk riktning med ett ökat sökande efter mening och andliga värden har klyftan mellan det som driver människor och det liv de lever i en tid där de är fångade i ett ”gammalt” system, gjort konflikten ohållbar. I den ”gamla” världens ögon betraktas detta som sjukdom och ett avvikande beteende, enligt den nya tiden vi klivit in i är det dessa människors känslor och värderingar som föder fram det medmänskliga och andligt rikare samhälle som vi behöver för att må bra även på insidan.

Läs artikeln om James Doty här –>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.