Money talks…..

De senaste veckornas klimatmöte i Katowice i Polen har tydligt visat att vi inte kommer klara att vända klimatkrisen med mindre än att vi tar avstamp i ekonomin. Det är ingen slump att länder som Sverige trycker på eftersom vår materiella välfärd och ekonomiska tillväxt inte står på spel, medan andra europeiska länder liksom nationer i andra världsdelar som är fullt upptagna med att nå de mål vi redan passerat, sätter sig på tvären.

Vi kan tycka vad vi vill om att människor ”borde” tänka större och mer ideologiskt men det är just för att vi inte är hungriga och redan har förverkligat oss själva som vi har förmåga att tänka större tankar. Om klimatkrisen inträffat på 1950-talet skulle vi i Sverige sannolikt inte ha varit särskilt mottagliga för att tänka på annat än att säkerställa den materiella välfärden för oss själva och våra familjer på motsvarande sätt som människor i andra nationer är idag. I dagens Sverige har vi däremot lyckats sänka våra utsläpp samtidigt som den ekonomiska tillväxten i landet har ökat och även om det finns oerhört mycket kvar att göra är det just detta recept som vi borde exportera och dela med oss av till resten av världen.

Precis som vår 15-åriga klimat-influencer Greta Thunberg så riktigt uttrycker, finns det mycket kunskap och många lösningar på hur vi kan ställa om för att leva klimatsmart. Problemet är att dessa goda lösningar inte slår igenom tillräckligt snabbt på grund av låsningar hos politiker och företag som saknar förmåga att släppa regler och tänka bortom egen vinning. Klimatmötet i Katowice utmynnade visserligen efter hårda motsättningar i en regelbok som världens länder har att följa för att uppnå klimatmålen som fastställdes i Paris 2015 men det är människor som måste agera på detta i sin vardag om förändringen ska ske och då behövs det en global folkrörelse som jobbar mot samma mål.

I Sverige har vi en tradition och erfarenhet att falla tillbaka på när det handlar om folkbildning och att skapa en folkrörelse för nationens bästa. Det var så vi skapade Folkhemmet vars vision inspirerade människor till att bygga Sverige ut ur fattigdom och elände till att bli en modern industrination med välfärd för alla. En hel generation slet ut sig i förtid i denna strävan men de förstod att stora personliga uppoffringar krävdes för att ge ett bättre liv och en framtid i arv åt sina barn och framtida generationer. Politikerna och ledarna tänkte stora tankar och skapade incitamenten för en nationell folkrörelse som fick människor att förverkliga deras vision. Det är något liknande som vi behöver nu, en Folkrörelse 2.0 som kan ta oss mot framtiden!

För detta behövs en övergripande och samlande berättelse om framtiden, en vision som människor kan inspireras av och känna igen sig i. Tyvärr är våra politiker alltför upptagna av att bråka med varandra och att ägna sig åt enskilda sakfrågor för att kunna ägna sig åt högre tankar. Tänk om Klimatmötet i Katowice t.ex. hade utmynnat i en global vision om en framtid som världens politiker kommit fram till tillsammans, istället för att stanna vid en regelbok?

Kanske är det som Greta Thunberg säger att våra barn och ungdomar kommer att ta saken i egna händer och genomföra en social revolution om vi som sitter på makten idag inte banar vägen mot en hållbar framtid. Min förhoppning är att vi ska kunna bygga broar till varandra och hjälpas åt med denna omställning som syftar till att föda fram det nya samhälle och förhållningssätt till livet som världen behöver. Kris bär fröet till utveckling och förmodligen är det så att vi behöver klimatkrisen som angår oss alla och som ingen kan undgå, för att öppna oss för en utveckling, ett paradigmskifte, som världen behöver för att kunna landa i ett nytt paradigm som speglar en ny era i människans utveckling. Det är en förändring som handlar om en ny upplysningstid vilken en gång för alla gjorde upp med medeltiden och de föreställningar och livet och jorden som människan hade då. När man lever mitt uppe i en sådan total transformation är det inte möjligt att ha perspektiv eller fullt ut kunna förstå vad som sker, just därför behöver vi kloka ledare och visa personer som kan formulera en meningsbärande berättelse om en riktning som vi kan följa och ta avstamp i.

I väntan på det klamrar sig människor allt hårdare fast vid den gamla världens ideal och drivkrafter av det enkla skälet att vi inte kan leva i kaos.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.