När könet inte längre spelar sin roll

[dropcap]F[/dropcap]öregående vecka debatterades mansrollen i Dagens Nyheter under rubriken ”Män och kvinnlighet” i en serie intressanta artiklar som problematiserade den identitetsförvirring som många män upplever i det moderna samhället. Mannens roll har sedan människans begynnelse handlat om att vara fysiskt start, att sörja för sin kvinna och för familjens behov. Det är först när vi lämnade det gamla jordbrukssamhället för knappt hundra år sedan som de traditionella könsrollerna splittrades upp och kvinnorna började ta sig ut i arbetslivet, fick rösträtt och en plats i samhället på lika maktvillkor som männen. En sådan fundamental och nedärvd förändring i människans identitet och uppfattning om världen går självklart inte över en natt.

[dropcap]D[/dropcap]et handlar om ett paradigmskifte som vi nyligen så insiktsfullt kunnat ta del av i SVT-s miniserie ”Fröken Fridmans krig.” Männen kände sig hotade och använde all sin makt åt att försöka hålla stånd mot den obevekliga kraften i kvinnors kamp för jämställdhet som till slut segrade. Vi glömmer lätt bort att denna jämställdhet är ett relativt sett nytt fenomen och att det därför är naturligt att vi inte har landat i någon ny identitet som känns stabil och trygg. Kvinnor har i denna kamp ibland gått lite för långt och föraktat sina genuint kvinnliga sidor till förmån för en mer hårdför och rationell personlighet som platsar i männens värld. Männen å sin sida, i sin iver att behaga kvinnorna har tappat en del av din manliga kraft och blivit alltför mjuka och konturlösa. I denna obalans är det lätt att gå vilse och därför ser vi idag många parrelationer utan gnista och fungerande samliv och många ensamstående män och kvinnor som inte förmår hitta någon partner som passar dem. I Sverige idag har vi uppnått den ultimata friheten att välja vilket liv vi vill leva och att själva skapa vår identitet. I detta luckras det mest grundläggande i livet, d.v.s. vårt kön upp och inget kan tas för givet. Vi kan födas som flicka och välja att bli en man senare, eller tvärtom. Allt fler människor lever också omväxlande med partners av båda könen och känner inte igen sig i någon traditionell könsrollsbeskrivning. Självklart innebär detta en enorm utmaning för oss som lever idag och det saknas svar på vad som är rätt och hur vi bör agera. Därför behövs psykologer, coacher, kurser i personlig utveckling o.s.v. för att stötta människor att utforska sig själva och att finna sin egen personliga sanning.

[dropcap]K[/dropcap]ontentan av detta är att jag inte tror att vi kommer kunna prata om vad som kännetecknar mans- eller kvinnorollen i framtiden eftersom det helt enkelt inte kommer gå att fastställa några normer eller klassificeringar i en värld där identiteten har släppts fri. Paradoxalt nog kanske vi då hamnar tillbaka i relationsmönster som vi ofta tillskriver primitiva samhällen och kulturer som lever efter instinkt och vad som fungerar där och då, snarare än efter normer och intellektuella konstruktioner om rätt och fel. Vem du är och vad du vill bli och göra med ditt liv är kanske den ultimata friheten i människans utveckling som det helt saknas referensramar för – men det är samtidigt den största personliga utmaningen som människan någonsin utsatts för.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.