När livet får en existentiell skärpa

Pandemin blåste inte över som vi hoppats på och vi har nu tvingats acceptera den som en del av vår vardag. I nuläget vet vi inte när det kommer något vaccin eller ens om det kommer  och länder och samhällen världen över öppnar upp trots att viruset är där och t.om. ökar i spridning. Vi vet att våra äldre är i riskzon för att drabbas hårdare om de drabbas liksom människor som har olika grundsjukdomar som bas. Utöver det finns det ännu okända faktorer som gör att även unga och i övrigt friska människor kan bli väldigt sjuka och i värsta fall avlida. Sammantaget betyder detta att vi alla lever med en ökad medvetenhet om dödens närvaro och livets skörhet än vad vi vanligtvis gör i västvärlden sedan välfärdssamhället utvecklades till en vagga av trygghet.

För oss som lärt oss att förpassa döden till en avlägsen vrå av tillvaron där den inte längre ses som en naturlig del av livet, av vad det innebär att vara människa, är det naturligtvis en skräckupplevelse i sig själv att bli medveten om att döden är en realitet som finns mitt ibland oss och att den kan slå till snabbt och när vi minst anar det. Detta är självklart inga nyheter då plötslig sjukdom och död kunnat drabba oss när som helst även före Corona, skillnaden nu är att vi är medvetna om att ett ogreppbart virus härjar mitt ibland oss och att varken pengar, makt eller teknik kan rädda oss från att drabbas. I en rationell värld som handlar om att ta kontroll över tillvarons irrationella aspekter med syftet att skapa förutsägbarhet och trygghet är det utmanande för många att dessa strategier inte fungerar. Vad gör man då?

Kanske kan vi finna en ledtråd i samhällen där välfärdssamhällets trygghetssystem inte hunnit komma på plats ännu. Där lever människor med andra virus och sjukdomar, drabbas av olyckor och elände som gör att man själv eller ens närstående plötsligt och oväntat kan ryckas bort. Förtvivlan och sorg är densamma för människan oavsett kulturell bakgrund men sättet att hantera den präglas av den kulturella kontexten. När livet blir oförutsägbarhet och det inte går att ta något för givet blir medvetenheten om att nuet är det vi har och att närvaron i det lilla livet är det som verkligen betyder något, större. Att förankra livets oförutsägbara skeenden i en livsåskådning och en allomfattande religion blir den tröst och den mening som går att skapa i en sådan värld. Tron, ritualerna och familjen blir det kitt som gör att man klarar att ta sig igenom även de största och mest brutala förluster.

Lidandet är alltid personligt och kan inte och bör inte jämföras med andras. Däremot kan det finnas en viss tröst i att veta att människan i alla tider har behövt hantera och lärt sig klara av att leva väl i en värld präglad av osäkerhet och oförutsägbara händelser. Vi är tränade för att leva med insikten om att livet har ett slut och att döden är en naturlig del av livet. Just därför kan vi återknyta till kollektiva minnen och erfarenheter i människans levnadshistoria där vi kan utveckla kompetensen att leva väl trots att vi är omgivna av en pandemi som vi inte kan kontrollera. Det finns inga positiva saker med viruset eller situationen i sig självt men vi kan nyttja vår meningsskapande förmåga i att lyfta fram värdet av att leva med en existentiell skärpa i vardagen som gör att vi inte tar något för givet. Detta i sig föder tacksamhet över det som är bra just här och just nu. Närvaro i nuet och tacksamhet bidrar i sin tur till en känsla av harmoni och frid trots att omständigheterna omkring oss är desamma.

Det bästa vi kan nyttja den speciella tid vi lever i till är att lära oss att nyttja allas vår existentiella frihet att själva bestämma hur vi vill agera, reagera och förhålla oss till det som sker. I själva verket är detta det enda som vi människor faktiskt har makt att kontrollera oavsett om vi lever i en pandemi eller inte.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.