Naturkatastroferna lär oss att utveckla ödmjukhet.

Orkanen och stormen ”Sandy” i Karibien och i USA orsakar förödelse, dödsfall och förlamning i hela städer och tvingar oss att inse hur maktlösa vi är inför naturens krafter. När till och med mäktiga New York måste stänga ner under flera dagar och den pågående amerikanska presidentvalskampanjen måste ta en paus för att hantera katastrofen, inser vi hur maktlösa vi egentligen är trots att vi lever i illusionen av att ha kontroll och att vara herrar på täppan.

En av världens största bekymmer som jag skrivit om tidigare här på bloggen och i mina böcker handlar om högmod och brist på ödmjukhet. Två av de största hoten mot mänskligheten som förenar oss alla handlar om miljöförstöring och ohälsa. Båda dessa problem kan förklaras utifrån att vi fastnat i ett förhållningssätt till oss själva och till livet som handlar om högmod och att vi saknar respekt och förmåga att hantera gränser och att ödmjukt stå tillbaka inför de faktorer som är större än vår egen personliga vilja. Tyvärr är det först när vi blivit sjuka, särskilt allvarligt sjuka på ett sätt som inneburit fara för livet eller risk för begränsningar av olika slag, som vi finner en mer ödmjuk inställning till oss själva, till de krav vi ställer på livet och på vad som är viktigt. Val och prioriteringar blir enklare och vi lär oss att lyssna på och respektera kommunikationen från kroppen och själen om vad vi behöver för att må bra och finna mening i tillvaron. När vi mår bra, när livet rullar på och ingenting omtumlande händer i den bekväma tillvaro som vi lätt invaggas i i västvärlden, är det väldigt lätt hänt att vi utvecklar högmod och att vi saknar kontakt med den ödmjuka inställning till livet som varje barn föds med och som många återfinner först inför döden. Den amerikanska drömmen som bygger på att du är din egen lyckas smed, att allt är möjligt och att det är upp till dig själv att skapa det liv du vill ha, för mycket gott och inspirerande med sig som fått många att växa och att våga pröva nya outforskade vägar. Baksidan av detta mynt handlar om att denna inställning till livet lätt får oss att tro att vi kan råda över allt, att vi är starka och kan påverka saker och ting utifrån vårt eget behag.


Finanskrisen var en påminnelse om att girighet leder till kollaps och undergång om den tillåts att gå för långt. Den pågående naturkatastrofen lär oss att det är dags för världen att ta krafttag mot miljöförstöringen och vi överhuvudtaget ska ha någon planet att leva på i framtiden. Lärdomen handlar om ödmjukhet genom att vi tvingas ner ifrån det torn av högmod som vi sitter i och som bygger på en illusion om trygghet och osårbarhet.  2012 är det år som vi den 21 december enligt Maya Kalendern ska möta jordens undergång. Min personliga uppfattning utifrån denna och andra profetior handlar om att vi faktiskt står inför en situation av allvar där vi människor själva skapar vår egen och vår planets undergång genom att vi konsekvent nonchalerar de eviga livsprinciper som under alla tider reglerat världen och människors liv tillsammans på denna jord. Världen styrs idag och vi styr oss själva och vårt liv utifrån dödssynderna som vi kan välja att benämna som destruktiva krafter för mänskligt liv. Symptomen på att världen faktiskt håller på att gå under har aldrig varit tydligare än under de senaste åren och vi har många chanser att lyssna, lära oss och att börja göra drastiska och omvälvande förändringar. Det börjar dock bli bråttom, isarna vid Nordpolen smälter och klimatkatastroferna runt om i världen blir alltmer intensiva. Vi har inte så mycket tid på oss. Ännu kan vi lyckas vända denna utveckling tror jag om vi bara omedelbart kliver in i ett större ansvar för oss själva och för livet utanför. Världen behöver politiker och makthavare som nyttjar sin makt och sitt inflytande i en ny riktning där den personliga vinningen är helt underordnad ett högre syfte. Var och en av oss behöver också göra en snabb analys av hur vi själva lever och vad vi kan göra i relation till oss själva, till våra närmaste och för världen utanför, för att ge ett litet bidrag till den nya tiden. Det är dags att sluta blunda för symptomen och ta tag i roten till problemen….!

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *