Nyorientering

Konsekvenserna av den rådande pandemin för samhället, för ekonomin och för såväl företag som enskilda människor är precis så stor som ett paradigmskifte innebär. Det handlar inte om någon mindre förändring eller att vi kan vänta in att krisen ska gå över och att allt ska återgå till det “normala”. Vad vi behöver är en nyorientering och perspektiv på hur vi kan omfördela resurser och stötta världen som helhet att utvecklas mot en högre grad av hållbarhet.

Vi tar del av bilder och reportage från USA där världens Nöjesmecka Las Vegas är utslaget. Industrin som omsätter åtskilliga miljarder och som skapar jobb och välstånd till staden och regionen innebär samtidigt att miljoner besökare lägger sin tid och sina pengar på nöjen och distraktioner som inte tillför något värde annat för dem själva och för stunden. I den rådande pandemin har människors fokus vänts från nöjen och distraktion till livets väsentligheter och därför finns det ingen dragningskraft till Las Vegas utbud för närvarande. Konsekvenserna för alla som blivit arbetslösa som följd av detta är naturligtvis förödande, samtidigt som det finns fantastiska nya projekt och arbetstillfällen som skapas i nya branscher som handlar om hållbar utveckling för världen.

Under “Earth Day” veckan som ägde rum i april och som jag tidigare skrivit om här på bloggen fick vi ta del av fantastiska projekt runt om i världen som blomstrar just nu och som behöver arbetskraft för att kunna utvecklas ännu mer och i snabbare takt. Det handlar om omställning av alla sektorer i samhället för att hjälpa världen att förverkliga FN’s Hållbarhetsmål och Agenda 2030, arbete som kommer alla människor till del och som är en nödvändig förutsättning för ett liv på jorden för framtida generationer. Kan man inte tänka sig att det skulle vara mer meningsfullt att arbeta med hållbar utveckling än att arbeta på ett Casino t.ex?

EU bestämde i veckan att ge ett historiskt stort stödpaket till unionens länder på hisnande 500 miljarder euros för att återställa samhället. Pengarna är öronmärkta för att stötta hållbar utveckling i olika sektorer av samhället. Denna typ av initiativ visar på betydelsen av ledare som vågar ta ställning för att styra utvecklingen mot en nyorientering, mot en utveckling av ett nytt samhällsparadigm som bygger på hållbarhet. I sådana tider är det naturligt att vissa branscher minskar eller kanske t.om. utraderas. Ur ett Metaperspektiv behöver det därför inte vara en katastrof att olje- och kolindustrin bromsas in samtidigt som ekologiskt jordbruk, sol- och vindenergi m.m. blomstrar. Det behöver inte heller vara negativt för mänsklighetens utveckling att Las Vegas tid är förbi och att miljarderna som gått till nöjen och distraktioner från världens rika länder istället riktas mot investeringar och arbetstillfällen för människor i delar av världen, där livet handlar om att kämpa för livets nödtorft.

I en värld där tärningarna kastats upp i luften och inget längre är givet finns alla möjligheter att tänka nytt och att på olika sätt stötta de enskilda företag och människor som drabbas att ställa om och att få uppleva glädjen i att få arbeta och verka för något som har ett värde som är större än den egna plånboken. Kanske kan vi t.om. på köpet bota en del av de depressioner som präglade de västerländska samhällena före pandemin som haft sin grund i en känsla av meningslöshet och andlig hunger i en tid av överflöd!

För närvarande ökar konsumtionen av antidepressiva läkemedel i västvärlden liksom alkohol och andra droger, ett uttryck för att människor plågas av oro och ångest som de söker lindring för. För att undvika en ännu mer omfattande psykisk ohälsa som en nästa pandemi efter Corona, behöver vi därför fokusera på hur vi skapar mening i den värld vi lever i nu och hur vi kan orientera oss mot en framtid som inger hopp och lust att leva och vara med och bidra. Den goda nyheten är att pengarna och lösningarna för detta redan finns och med ett mindset som går i denna riktning kan kris förvandlas till en tid för konstruktiv utveckling.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.