Obama går sin egen väg

[dropcap]E[/dropcap]n sann ledare har modet att gå sin egen väg och att nyttja sin makt för att driva det som är bäst för dem hon eller han leder framåt, även om det finns motstånd och det har en negativ inverkan på den egna populariteten. Idag står hela mänskligheten på tröskeln till en global och irreversibel miljökatastrof och vi skulle mer än någonsin behöva politiker och ledare som tog ansvar för den allvarliga situationen genom att använda sin makt för att styra saker i rätt riktning.

[dropcap]T[/dropcap]yvärr finns det väldigt få människor med makt som vågar gå emot rådande normer och se till mänsklighetens bästa. Det är viktigare att få politiska poäng, att visa på ett resultat även om detta går emot vad som är bäst i ett längre perspektiv. Det är inte trygga och värdegrundsförankrade ledare som styr världen idag utan människor som sökt sig till makten och offentligheten för att bli sedda, styrda av en prestationsbaserad självkänsla. Detta gör att de lider brist på självständigt tänkande och det mod som krävs för att staka ut en ny väg som leder till att man måste kasta sig ut i det okända. Obama är dock ett sällsynt undantag, vilket bland annat framgick i det klimattal han höll tidigare i [pullquote align=”right”]Hur ska man som ledare agera om omgivningen befinner sig i censur?[/pullquote]veckan. Han deklarerade då att han är trött på de kongressledamöter som förnekar den globala uppvärmningen och att han bestämt sig för att strunta i både senaten och representanthuset. Planen han lade fram handlar om att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser för att nå målet som är 17% lägre utsläpp 2020 jämfört med 2005.  Obama gör därmed de mest långtgående åtaganden en amerikansk president någonsin gjort men det är ändå långt ifrån vad EU-länderna har förbundit sig till. Obama vågar sticka ut och gå sin egen väg och han tar ansvar för att använda sin makt för mänsklighetens bästa och för att våra barn och barnbarn ska ha en framtid. Konsekvenserna kan dock bli ödesdigra för honom själv och hans politiska karriär eftersom det som sagt finns ett djupt motstånd till förändringar som minskar miljöförstöringen bland mäktiga strukturer runt honom.

[dropcap]H[/dropcap]ur ska man som ledare agera om omgivningen befinner sig i censur och förnekande samtidigt som situationen som råder kräver akut handling? Att driva på och försöka skaka om de som förnekar är enda vägen framåt, annars kommer man själv att gå under tillsammans med dem som bonat in sig i censur och som är oförmögna att lyfta blicken och resa sig upp, förlamade av rädsla och brist på mod. I slutändan är det ett gott samvete och att man gör så gott man kan, att man står upp för det man tror är rätt och riktigt, som räknas och som gör att man kan sova gott om natten. Att många av världens makthavare klamrar sig fast i censur och vägrar inse allvaret i klimathotet på grund av rädsla, statusjakt och prestationsbaserad självkänsla är det enskilt största hotet mot planeten och mänskligheten idag. Genom sitt agerande väljer Obama att gå sin egen väg och att inte ansluta sig till dem som genom sin passivitet låter världen gå under medan de in i det sista blundar för det som sker. 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.