Kris & utveckling

Sommaren 2021 kommer sannolikt bli den tidpunkt då konsekvenserna av människors övertrassering av jordens resurser blev uppenbar för de flesta. Sommarens extremväder som resulterat i såväl enorma eldsvådor i Sydeuropa och skyfall och översvämningar i Centraleuropa har skördat många liv… Läs mer

Sustainable Start; Mål 8 och 11 om hållbar tillväxt och hållbara samhällen

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 11: Hållbara städer och samhällen  Hållbarhetsseminarium måndag 3 maj 2021. Agenda: 08:30 Åsa Lindgren, Hållbarhetsstrateg, SISAB inleder seminariet & modererar paneldiskussionen 09:30 Via Samtalscafé! fortsätter den öppna dialogen kring dagens fokuspunkter Till… Läs mer

Hållbarhet & Relationer

Ett av de mest framträdande mänskliga behoven handlar om kärlek och relationer. Vi har alla ett grundläggande behov av att bli sedda, bekräftade, älskade och att helt enkelt relatera till andra människor. Ett av de mest frapperande uttrycken för det… Läs mer

Om psykisk (o)hälsa i vår tid

Haga LivsCenter bjuder in till en serie samtal som vill bidra med ett annat sätt att förstå, tolka och hantera psykisk ohälsa och inspirera till hälsa och ett hållbart liv i vårt samhälle. Allt med det existentiella perspektivet på livet… Läs mer

Digitalt Samtalscafé om psykisk (o)hälsa – del 2

“Nya perspektiv på psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv” – en serie samtal där Haga LivsCenter vill bidra med ett annat sätt att förstå, tolka och hantera psykisk ohälsa och inspirera till hälsa och ett hållbart liv i vårt samhälle.… Läs mer

Samtalscafé om psykisk (o)hälsa

https://youtu.be/FTQ2jq5r3u0 Till julhelgen genomförde vi vårt första ”Samtalscafé om psykisk (o)hälsa med avsikten att bjuda in till samtal, dialog och debatt om samhällets syn på den psykiska ohälsan och erbjuda ett alternativt synsätt på orsak och verkan. Det perspektiv vi… Läs mer

Samtalscafé om psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv

Nya perspektiv på psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv Hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra?    Det har gått 20 år sedan psykologen Fredrik Bengtsson skrev sin första bok ”Att få livet att gå ihop… Läs mer

This too shall pass…

Vi närmar oss slutet på 2020, ett år som kommer gå till historien som ett år präglat av en global kris där döden gjort sig påmind för många. Det i sig själv innebär en kris eftersom det västerländska samhället avskärmat… Läs mer

I jakten på evig lycka

I välfärdssamhällets utveckling mot välstånd och ett bättre liv blev vi invaggade i tron att maximalt och ständigt lyckorus var uppnåeligt och ett ideal att sträva mot. I detta narrativ blev känslor av oro, sorg, nedstämdhet och meningslöshet icke önskvärda… Läs mer