The story
Många av oss lever ett liv där vi liksom råkar hamna i olika relationer och yrken, vi söker efter mening, hoppas och förväntar oss att vi ska finna lycka genom förälskelse, via att vi blir framgångsrika och förmögna och att vi är friska och i god form. Man skulle kunna säga att många lever ett liv på ett slumpartat sätt utan att ha tagit ut någon egen riktning.

Jag brukar använda en metafor för att beskriva detta och säga att det är som att sätta sig på en båt utan att på förhand veta vilken destination färden har. Har man tur blir det bra och man kommer till en plats som man tycker om. Har man otur hamnar man någonstans där man inte trivs. För många blir det kanske varken det ena eller det andra.

I takt med att vi i västvärlden har uppnått en allt större frihet att påverka vårt liv har betydelsen av att staka ut riktningen blivit allt viktigare för att känslan av meningsfullhet ska prägla vår tillvaro. Det är i glappet av hur slumpartat och osjälvständigt vi lever och vilket utrymme att verkligen leva ett liv som bygger på en personlig känsla av mål och mening – som ABLE Lounge kommer in i bilden!

Idén till ABLE är sprungen av att jag själv i mitt eget liv och min vän och kollega Julie Lindh, skönhetsexpert och livsstilscoach i New York, började diskutera dessa frågor. Vår gemensamma drivkraft handlar om hur vi kan bidra med oss själva, vår kunskap och våra erfarenheter för att inspirera och vägleda människor till att leva väl i den fantastiska men utmanande tid som vi lever i. Vi förstod att människor behöver en plattform, en mötesplats som vi kan bjuda in till där vi diskuterar, reflekterar, inspirerar och vägleder varandra till att leva Det Goda Livet – ett liv som präglas av innehåll och mening, av hälsa och välmående!

Julie och jag är grundare till ABLE-Lounge där vi tillsammans med olika experter kring hälsa och livsstil förenas av det högre syftet att bidra till att inspirera människor till en medvetenhet och att tillhandahålla verktyg och ett sammanhang som gör att vi kan lära oss att leva ett liv som bygger på innehåll och mening. För att ABLE ska bli den levande plattform, den kraft i samhället som förenar människor i en holistisk syn på hälsa och livsstil kommer alla att vara lika viktiga delar i pusslet. Det är i mötet mellan vad vi som jobbar med hälsa och livsstil kan erbjuda och vad ni som vill vara med på denna resa med oss kommer att lära oss, som vi tillsammans kan ta oss framåt.

Våra nyckelord är Enkelhet, Skönhet och Ödmjukhet.

Vad är ABLE Lounge?
ABLE-Lounge har gått från att vara en idé, till att bli ett koncept, till att idag vara ett eget företag. Efter några år av hårt arbete och känsla av att det omgivande samhället inte riktigt är med oss gällande skiftet från rehabilitering och problemfokus till att tänka livskvalitet och att supporters hälsa och välmående, har vi nu börjat få gehör för våra tankar kring inre hållbarhet! Under 2019 lanserades ett spännande samarbete med Clarion Hotel Sign i Stockholms City. Där kommer man att få uppleva ABLEs erbjudande på många olika plan och vi ser verkligen fram emot detta nya, spännande samarbete och samverkan.
Fysisk HälsaPsykisk HälsaAndlighetSkönhetLedarskapInspiration

I en tid då vi har svårt att avsätta tid för reflektion och att ta hand om våra olika behov kring hälsa och livsstil är det lätt att gå vilse och att tillvaron präglas av stress och press. ABLE vill bli ett stöd, en ventil för dig i din vardag där du får tillgång till en mötesplats, ett extra vardagsrum på stan och/eller i den virtuella världen dit du kan gå för att träffa andra som funderar i samma banor och som delar samma längtan och behov av mål och mening i livet.

ABLE bjuder in till en mötesplats dit alla är välkomna!

Vill du bli en del av ABLE-Lounge´s Ambassadörsgrupp?
Är du intresserad av att få information om hur vi fortskrider med arbetet inom ABLE? Välkommen att skicka en intresseanmälan till fredrik@ablelounge.com