Välkommen till min blogg ”Det Goda Livet!”

Jag heter Fredrik Bengtsson och arbetar dels som psykolog och organisationskonsult, dels som författare och skribent. Den gemensamma nämnaren i allt jag gör är att bidra med perspektiv på det genomgripande paradigmskifte som vi befinner oss i i Västvärlden som handlar om att vi lämnar en tidsålder bakom oss för att gå in i en ny. De symptom på att vi lever i en tid av obalans som kräver nya förhållningssätt till livet handlar främst om den utbredda psykiska ohälsan i en tid där vi på många sätt har det bättre än någonsin, samt om miljön som hotar mänsklighetens överlevnad.

Syftet med bloggen är att inspirera och vägleda till ett liv som bygger på balans och hållbarhet både gällande vår egen hälsa och allas vårt bidrag till den omgivande miljön. Detta sammantaget kallar jag ”Det Goda Livet.” På bloggen finner du inlägg och artiklar som ger insikt i aktuella problem som orsakar obalans i tillvaron som syftar till att skapa en ökad medvetenhet, samt olika uttryck för det nya och hållbara förhållningssättet till livet som växer sig allt starkare för varje dag. Genom att följa bloggen ökar du medvetenheten om dig själv och hur du lever samt får inspiration till hur du kan föra dig själv och inspirera de du har omkring dig in i den nya tidsåldern som handlar om andliga och medmänskliga värden. Alla tankar och erfarenheter du själv vill dela med dig av i dialog med mig och andra läsare här på bloggen är varmt välkomna!

Vill du komma i kontakt med Fredrik, maila till: fredrik@hagalivscenter.com.

Fredrik har skrivit flera böcker om jakten på det goda livet, läs mer om böckerna här.