Om meningsfullhet i en digitaliserad värld

I en tid då social distansering blivit en fråga om överlevnad är vi tacksamma över att leva i en uppkopplad värld där vi kan arbeta, umgås, handla och sköta praktiska sysslor över nätet. Utan den möjligheten skulle vi ha varit totalt isolerade under den rådande pandemin och samhället skulle ha slutat fungera.

Att livet snabbt lagts över på den digitala världen förändrar våra vanor och vårt förhållningssätt till andra människor i grunden och den oundvikliga digitaliseringsprocessen av samhället har på kort tid tagit kliv som tidigare beräkningar räknat med skulle ta ytterligare ett decennium att uppnå. Min egen spaning är att vi å ena sidan lärt oss att sköta mycket mer av livet digitalt och att detta kommer förändra våra konsumtionsmönster, vårt sätt att arbeta och söka inspiration för alltid. Varför ska man ägna tid åt att åka till stora köpcenter för att handla mat och andra förnödenheter när det går lätt och smidigt att beställa via nätet och få det levererat till tröskeln? Varför ska man gå till ett kontorslandskap där det är svårt att fokusera då det går bra att sköta jobbet hemifrån och dessutom med ökad effektivitet?

Å andra sidan tror jag att många upplever att livet som levs i den digitala världen inte kan tillfredsställa behov som har med mål och mening i tillvaron att göra. Att träffa familj, släkt och vänner fysiskt och att umgås i den “riktiga” världen kan aldrig ersättas med hjälp av digitala lösningar. Känslan av att handla mat på torget är visserligen dyrare men blir en upplevelse där dofter, känsel och andra sinnen aktiveras. Att umgås med våra äldre, att samlas kring ett middagsbord eller att möta kollegorna på riktigt kommer kännas helt underbart när det inte längre är en självklarhet.

Kanske blir det nya normala att vi blir bättre på att hantera livets praktiska och rationella dimensioner via digitala plattformar och att vi därmed kommer sätta större värde på upplevelser och sociala aktiviteter, liksom på närvaron i den lilla världen och i de enkla nöjena i vår närmiljö. Det nya paradigmet som vi nu klivit in i innebär att förändringarna är omfattande och kommer omfatta alla människor och alla branscher. Med de begränsningar som en okontrollerbar pandemi innebär kommer vår rörlighet sannolikt att vara begränsad under lång tid framöver liksom möjligheterna att förutspå framtiden och att planera livet.

Det uppskruvade tempot i tillvaron som kännetecknade världen före Corona skruvas ner till mer hälsosamma nivåer, vilket bidrar till att minska den formen av stress och hets som vi lärt oss leva med som en naturlig del av vardagen sedan 1990-talet. Samtidigt kan man säga att stressen ändrar karaktär och får en mer existentiell prägel givet att tillvaron är osäker och vi saknar förankring i en högre dimension som ger ro och vila och svar på de stora frågorna om liv och död, mål och mening. Kriser innebär att vi får söka förankring lite djupare i oss själva, vilket för många innebär en öppning mot ett andligt sökande som tar vid där de rationella perspektiven och svaren inte längre räcker till.

Det är en dynamisk tid vi lever i och vi behöver påminna oss om att omvälvande paradigmskiften har varit en del av människors liv på jorden i alla tider. Världen som vi känt den har gått under flera gånger om och något nytt har uppstått i dess ställe som inneburit ett nytt kliv i människans utveckling. Det finns ingen anledning att tänka att det ska bli annorlunda denna gång även om utmaningarna är enorma och de personliga tragedierna stora. Nyckelordet är Resiliens som handlar om människans långsiktiga förmåga att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.