Öst och Väst – en konflikt om grundläggande värderingar

[dropcap]N[/dropcap]ågra av de största konflikterna och krigen i världen idag handlar om djupgående värderingskonflikter som sannolikt inte kommer att finna sin lösning förrän båda sidor accepterar varandras utgångspunkt och slutar försöka tvinga över den andra parten på sin sida. Alla människor har en berättelse om vad livet handlar om, om rätt och fel, och i slutändan handlar våra tankar, känslor och beslut mycket om psykologi och vem livet har gjort oss till. I den pågående konfliktsituationen mellan Ryssland och EU och USA är det tydligt hur avgrundslika de personliga konflikterna mellan världens makthavare egentligen är.

[dropcap]P[/dropcap]utin har behov av att vara stor och visa styrka och tycker inte om att bli tillrättavisad. Obama å sin sida drivs av demokrati, människors lika värde och att respektera minoriteter och olikheter. Det är ingen slump att Putin stiftar lagar som förbjuder människor i Ryssland att leva ut sin homosexualitet samtidigt som Obama vid ett sällsynt Ryssland besök väljer att träffa gay-aktivister för att visa dem support och solidaritet. Denna typ av handlingar kan anses som obetydliga och barnsliga i de större politiska och ekonomiska sammanhangen men spelar i själva verket en avgörande roll i parternas förmåga och oförmåga att kunna sätta sig själv och sina principer åt sidan för att med intellektets hjälp verka för det som blir bäst för folket, för landet och kanske i vissa fall för hela världen.

[dropcap]I[/dropcap] den pågående nyhetsbevakningen kring skeendena i Ukraina och vad som sker mellan Ryssland och Västvärlden stannar analysen ofta vid att Putin har en annan verklighetsbild och att han inte förstår de perspektiv som Västvärlden försöker få honom och hans ministrar att ta in. Men man funderar inte över de bakomliggande orsakerna till detta och att Putins verklighetsbild utgår ifrån att han är den moderna tidens ”tsar” med ansvar för ett av världens största och mäktigaste riken. I en sådan berättelse och självbild ingår inte självreflektion, ödmjukhet och inlevelseförmåga – egenskaper som t.o.m. kan vara motsättningar till de demokratiska och medmänskliga värderingar som västvärlden präglas av och strider för. För Obama, som del av en svart befolkning och därmed ett arv av orättvisa, förtryck och kolonisation, blirPutin på ett djupare psykologiskt plan själva inkarnationen av allt det onda som han i sin person och det som färgar honom och hans bild av sig själv och världen kämpar för att bryta upp och frigöra.

[dropcap]D[/dropcap]en energi som skapas mellan dessa båda herrar kan inte bli något annat än ett minfält och vi får bara hoppas på att de har kloka och sansade rådgivare som de har förmåga att lyssna på och som kan hjälpa dem och världen att lyfta sig till en högre nivå av medvetenhet där den personliga världsbilden om rätt och fel och de personliga psykologiska dimensionerna inte är tongivande och styrande för beslut som påverkar såväl världsekonomin som freden och livskvaliteten för miljarder människor.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.