Välkommen till bloggen om ‘’Det Goda Livet’’!

*Beautiful message from Bill Gates*

/
It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.

Bereder Corona väg för en större omställning?

/
Pandemin tvingar oss in i hållbara beteendemönster där vi tvingas skala ner, leva mer lokalt och betydligt enklare. Den minskade rörligheten är svår för många att vänja sig vid då vi vant oss vid att kunna transportera oss mellan olika städer, platser, länder och världsdelar som en naturlig och självklar del av vardagen. När detta inte längre går tvingas vi upptäcka vad vi har i vårt närområde och hur lite vi egentligen behöver. Dessa nya vanor i kombination med den relativt höga medvetenheten om nödvändigheten av en grundläggande omställning i våra beteenden och vår livsstil som fanns på plats redan före den aktuella krisen, gör det svårt att tänka sig att vi kommer gå tillbaka till gamla beteendemönster när Corona krisen släppt greppet om världen. 

Existentiell tillit

/
Situationen tvingar oss att acceptera det som sker och att utveckla tålamod i väntan på att Pandemin ska plana ut och gå över. Detta är självklart extremt utmanande, särskilt eftersom många saknar den existentiella tillit som vi bara kan hämta ur vårt inre och som är ett resultat av att vi har en förankring i en andlig dimension. Det är därför dags att hämta styrka ur den visdom som människan utvecklat under sin tid på jorden och påminna oss om att våra förfäder klarat av liknande förhållanden och omständigheter i alla tider och att förmågan att hantera ovisshet och att böja sig för krafter som är större än oss själva helt enkelt tillhör människans livsvillkor. 

Kris & Möjligheter

/
Vi lever mitt uppe i krisen och dess konsekvenser går inte ännu att överblicka. Däremot kan vi konstatera att vi skakats om i grunden, att vi insett vår sårbarhet och att det finns större krafter i livet, i naturen och i världen än vad vi kan ta kontroll över. Förhoppningsvis kan detta leda till en ökad ödmjukhet och vördnad för livets egentliga värden och ett existentiellt sökande som kan leda till en ökad förankring i oss själva och i det som ger livet mening på bekostnad av en överfokusering på distraktion, nöjen och förströelser som för oss bort från oss själva, från kontakten och relationen med nära och kära och från tid och engagemang i vårt gemensamma ansvar för omställningen av samhället till en hållbar framtid. 

Världen håller på att ställa om….

/
I takt med att jag ser alla fantastiska initiativ och den faktiska omställning som pågår känner jag mig hoppfull och inspirerad trots allt mörker som omger oss just nu.  Vi håller på att formulera den nya berättelsen om vad livet på jorden ska handla om som tillhör framtiden och nästa tidsera. Att känna hopp är i mångt och mycket ett val som hjälper oss att fokusera vår energi i en riktning och att få tillgång till den kraft som kommer av att se ett mål och ett syfte. Mitt bästa råd just nu för dig som redan slagit in på en ny väg blir därför to ”Stay the course!”

Seminarium om Ledarskap

/
Vi är glada att bjuda in till ett event kring framtidens Ledarskap på Clarion Sign den 20e februari kl 18! Missa inte tillfället att ta del av Jessica Löwenhielms och Niklas Lindhardts inspirationsföreläsning på temat det nya Ledarskapet! 

Panel

/
Måndag 17 februari 2020 Var:  Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm. Tid:  07.30-9.00 Mer information om agenda och anmälan - klicka här: MER INFORMATION & ANMÄLAN I panelen deltar:   Ragnar Unge, VD Svanen (Miljömärkning…

Ekonomi & Psykologi

/
För många av oss är det svårt att föreställa sig vad det innebär att leva i ekonomisk fattigdom med en hög grad av existentiell otrygghet för sig själv och sina närmaste. Det handlar inte "bara" om pengar, utan om möjligheter till trygghet,…
/
2020 är ett år då detta kommer nå sin kulmen och där uppgiften är att vänta in att de som befinner sig i Censurrummet får uppleva en tillräcklig grad av trygghet som gör det möjligt för dem att glänta på dörren och bli nyfikna på vad som försiggår i Förvirringens Rum...Brexit, Trump och stängda gränser är i den meningen alla uttryck för att utvecklingen går framåt även om det just nu kan upplevas som precis tvärtom....

Existential Psychology – the tool for our time

/
Existential therapy has a more philosophical and humanistic way of looking at mental ill health and believes that it arises when the person has no insight into how she can relate to a complicated life situation.

Hoppet om framtiden finns hos själva!

/
Det är glädjande att dessa frågor och denna debatt kommer upp till ytan nu då vi står på tröskeln till ett nytt årtionde, 2020-talet - ett årtionde som på många sätt står för kaos, kris och uppror och där det känns som att vad som helst kan hända. Jag väljer att se detta som något hoppfullt givet att den rådande situationen är ohållbar och att kristillståndet därför ger hopp om förändring och förbättring.

Existentiell trygghet 

/
Kris bär med sig en potential till utveckling och kanske är det så att den rådande situationen innebär en möjlighet för mänskligheten att komma tillrätta med en del av de problem som det moderna samhället har skapat. Under en resa till New York i mitt arbete märker jag och hör också av mina amerikanska vänner och kollegor att människors beteenden börjar förändras. I detta kapitalismens och kommersens högborg befinner sig butiker och varuhus i krisläge eftersom människors shopping går stadigt ner. Parallellt är stadens caféer och restauranger överfyllda och nya öppnar ständigt i alla delar av stan. Tolkningen är att människor vill träffas, umgås, prata och satsa på det relationella istället för att shoppa.

Jag heter Fredrik Bengtsson och är psykolog, organisationskonsult och författare och har startat denna blogg för att diskutera det paradigmskifte som vi befinner oss mitt uppe i och som påverkar vårt samhälle, vårt arbete och vår syn på oss själva och livet.

Daily Quote

Prenumerera!

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Kategorier

Senaste inläggen