Paradigmskiftet går in i en ny fas då det gamla måste falla

Syftet med denna blogg som jag startade för 10 år sedan var att skildra det Paradigmskifte som då påbörjats men som ännu var ogreppbart för många av oss. Ett större skifte som förändrar livet som vi känner det och som innebär att vi går in i en ny tidsera sker inte över en natt. Historien visar att ett Paradigmskifte tar ungefär 20 år att gå igenom, en period då stora omvälvningar äger rum innan livet stabiliseras på nytt utifrån de nya förhållanden som samhällsutvecklingen och människans utveckling implicerar.

Grunden för ett Paradigmskifte handlar om att den samhällsform som råder börjar bli för trång och att den leder till stagnation och så småningom förfall. Syftet med ett rådande paradigm är helt enkelt fullbordat och det är dags för utvecklingen att ta ett nytt språng framåt. Det paradigm vi lämnar som präglats av industrisamhällets modernisering av livet på jorden har förändrat livet i grunden för miljarder människor. Fattigdom och elände har byggts bort för stora delar av jordens befolkning och vi har teknik och innovationer som gör att vi egentligen skulle kunna lösa de mest akuta problemen för människors hälsa och välbefinnande på hela jordklotet.

Anledningen till att vi befinner oss i ett Paradigmskifte nu är att människors högmod, frosseri, egoism och individualism har tagit över vilket skapat en värld med avgrundslika skillnader mellan rika och fattiga. Vi har inte haft förmåga att känna oss nöjda med det som är tillräckligt bra utan har strävat efter mer och mer utan bortre gräns. Konsekvenserna är att vi skapat en global miljöförstörelse som hotar hela jordklotets ekosystem samt att vi genom vår livsstil gör oss sjuka såväl fysiskt som psykiskt. Medan miljoner människor befinner sig på flykt utan någonstans att ta vägen för sin överlevnad, ytterligare miljoner lider av akut svält samt att många andra upplever utanförskap och brist på mening i tillvaron som skapar brutalt våld och radikalisering i våra utvecklade samhällen, spenderar de mest förmögna sina pengar på att konsumera och tillfredsställa materiella behov som för länge sedan varit mer än tillräckligt tillgodosedda. Hur många bilar, hus, båtar, eller hur mycket kläder och smink kan egentligen en människa behöva för att få uppleva känslan av nöjdhet med sig själv och sitt liv?

När människan fastnar i ett levnadssätt som leder till destruktivitet för henne själv, för hennes medmänniskor och för samhället i stort behöver något hända för att sätta stopp för utvecklingen innan den totala avgrunden är ett faktum. Att förändras är svårt och när man väl fastnat i dödssyndernas grepp (se tidigare inlägg på detta tema) är det ofta omöjligt att ta sig ur dess grepp. De symptom på ett icke-hållbart samhälle och en icke-hållbar livsstil som vi ser runt omkring oss idag är frapperande. Coronapandemin har lett till att hela jordens befolkning fått möjlighet att stanna upp och reflektera över sig själv och sitt liv. Det innebär en möjlighet att kliva ur den censur som vi lever med då livet rusar på och vi inte vill se och höra talas om problemen som hopar sig inom oss och runt omkring oss. Jag tänker att detta medfört att en större massa människor runt om i världen kommit till insikt om sakernas förhållande och börjar verka för att bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart liv. Parallellt blir miljökatastroferna allt mer frekventa även i den rika delen av världen med ofattbar hetta och eldsvådor på vissa håll, regn och översvämningar i paritet med tsunamis i Centraleuropa. Dessa krafter förgör och förstör och i detta bryts vårt högmod ner då vi inser att vi måste underordna oss naturens lagar. Även de största motståndarna till hållbar utveckling blir tysta då katastrofen kommer till deras egen bakgård.

Det blir värre innan det blir bättre och det som sker just nu är dessvärre nödvändigt för att människor, politiker och näringsidkare ska komma samman i en gemensam rörelse för det gemensamma syftet att skapa nya sätt att leva tillsammans på jorden och i samklang med naturen. Just nu befinner sig världen i Förvirringens Rum, där den trygga tillvaron i Censur brutits sönder och vi famlar för att acceptera läget som det är, ta in fasan över hur illa det står till och att långsamt röra oss mot den punkt där vi ger upp det gamla som vi håller fast vid för att öppna oss för en nyorientering där vi kan samverka och samskapa med andra för att det nya Paradigmet ska kunna ta form.

Jag tänker att det inte är en slump att vi har Agenda 2030 att förhålla oss till detta årtal slagits fast av världens främsta forskare som en avgörande punkt för att kunna stoppa den eskalerande förstöringen av jordens ekosystem. Vi befinner oss halvvägs in i Paradigmskiftet och vägen tillbaka till det som var förut är stängd. Just nu är det jobbigt eftersom vi inte kan skydda oss från verkligheten som den är men den oro och ångest som detta väcker är samtidigt den gnista som krävs för att vi ska resa oss, finna mod och kraft att göra något åt saken! Alla lösningar och alla pengar som krävs finns redan. Hindret sitter hos oss själva vilket betyder att vi också sitter på lösningarna.

De närmsta åren kommer bli mörka och tuffa och vi kommer se mer av de miljökatastrofer, konsekvenser av epidemier, våld i samhället o.s.v. som vi redan lever med men parallellt växer motkrafter fram som hjälper världen att ta sig till en ny plats där 2030 känns som en rimlig utgångspunkt att ta fasta på för att tänka att vi där och då kommer leva i det omställda samhället och kan uppleva att leva i ett nytt samhällsparadigm med de nya utmaningar som det kommer innebära.

Det viktiga nu är att fundera på hur du kan leva i takt med Paradigmskiftet och hur du kan ta ställning för att leda dig själv mot det mål som innebär att du själv är medskapande till en nyorientering för dig själv, för samhället och för världen.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *