PRPS – Progress with Purpose Summit

Den i veckan genomförda konferensen ”Progress with Purpose Summit” som arrangerades av Resumé, Lynxeye och Veckans Affärer, gav en fantastiskt inspirerande inblick i att vi nu befinner oss i en av de mest fantastiska och lovande tider då hållbarhet och meningsfullhet är ledorden för företagande och för hela attityden till livet.

Hållbarhet som omfattar både miljön, samhället och individens välmående och hälsa är en överlevnadsfråga och därför inte något som behöver diskuteras i termer av om det är viktigt eller inte. Det var tydligt att vi nu flyttat fram positionerna från att tala om hållbarhet till att faktiskt göra något och omsätta tankar och kreativitet i praktisk verklighet som kommer människor till gagn och som förändrar samhället i grunden.

Under konferensen fick vi lyssna till fantastiska, omdanande förändringsresor som t.ex. Volvo och ICA har genomfört som handlar om att sätta individen i fokus och att ställa om hela verksamheten, sin affärsmodell, sättet att organisera sig och ledarskapet till helt nya förutsättningar. Förändringarna i omvärlden sker så snabbt och de företag som lyckas ställa om sig till marknadens nya villkor är segrarna i en tid då även de största kan gå under på kort tid om de blir irrelevanta eller omoderna. Berättelserna och exemplen som lyftes fram under konferensen speglade själva essensen i den sociala revolution som sker just nu och som handlar om att vi överger industrisamhällets krav på att människan ska anpassa sig till arbetslivets och samhällets villkor, till att vi sätter människan och naturen i centrum och låter livet organiseras därefter.

Detta är ingen trend och det handlar inte om politik – det handlar om ren överlevnad och det finns egentligen ingen annan väg att gå. Det val vi har är att hänga med på resan för att vara medskapande i framtiden – eller att välja att dra oss ur och bli förlorare.

För yngre generationer är detta en icke-fråga. De har ingen omställning att göra utan samlar sig nu i en global rörelse där de bestämt sig för att ta makten över sin framtid. Det är millenials värderingar och livssyn som tar över i takt med att de blir fler och tar makten i företagen och i samhället. Krocken blir stor och ibland total med äldre generationers syn på arbete där många känner sig hotade och klamrar sig fast vid perspektiv på tillvaron och vanor som de har svårt för eller faktiskt inte klarar av att släppa.

Det är just i detta som jag blev imponerad över att höra de transformerande resor som både Volvo och ICA har gjort och som de befinner sig mitt uppe i där man lyckats släppa fram de yngre generationernas värderingar och syn på livet och låtit dem bli vägledande för en transformation där man fått ihop yngre och äldre och olika generationer på en gemensam resa framåt som alla kan och vill hänga på. Det handlar i grunden om vilket mindset man har eller inte har och det största hotet mot utvecklingen idag ligger i människors kompakta oförmåga till förändring.

För de flesta handlar motståndet inte om att man är emot utvecklingen som sådan, utan om att man inte vet hur man ska ändra sig själv, i vilken riktning man ska gå, samt om lathet. Det är enklare att göra som man alltid har gjort och att blunda. Situationen har enorma konsekvenser för demokratin och för hela det politiska systemet. Studier visar tydligt att misstron mot det politiska etablissemanget ökar i hela västvärlden och att tilliten istället förflyttas till företagen och till civilsamhället. Man tar makten i egna händer och bygger nerifrån och upp istället för att vänta på att politikerna ska lösa problemen eller visa vägen framåt. Detta kommer innebära att det svenska valet kommer bli historiskt intressant och omvälvande där utgången är omöjlig att förutspå.

Många människor känner sig hotade av den pågående transformationen i samhället och i livet av både förklarliga och oförklarliga skäl. I USA tar detta sig uttryck i att vita, kristna klamrar sig fast vid Donald Trump som ett förtvivlat sista hopp om en livboj i en tid då denna grupp på 40 år gått från 80% av befolkningen till 43%. Censuren är så stark i dessa människors medvetande att det faktum att Trump varit otrogen mot sina fruar och vänt sig till prostituerade, att han tjänat sina miljarder på casino och att han är en notorisk och ogenerad lögnare, snarare ökar hans popularitet än att minska den. Ingen skulle påstå att de står bakom hans värderingar eller kunna legitimera dem utifrån den kristna bakgrund som är deras bas. Trumps popularitet i dessa läger handlar om den gemensamma känslan av att vara hotad och motarbetad där Trump genom att ge dem stöd för abortmotstånd och andra kärnfrågor får dem att uppleva ett ljus i tunneln i en värld som oavsett vad de tycker och tänker om den håller på att transformeras till deras nackdel.

Det enda vi vet är att framtiden inte går att förutspå och att vi som lever nu befinner oss mitt uppe i en tid då vi tvingas öva på att släppa kontrollen och lära oss leva lugnt med att vi inte har någon som helst aning om vad som kommer att ske. Uppgiften är att inte sitta ner och vänta på att någon ska komma och leverera ett svar eller att blunda och tro att det ska blåsa över. Det är en tid för uppvaknande och mod där vi behöver ge oss in i en samspelande och samverkande process där vi tillsammans formger en framtid som är hållbar och meningsfull för både människan och för miljön.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.