Psykiskt obehag ökar på arbetsplatserna

[dropcap]F[/dropcap]öretagshälsovårdens branschorganisation Företagshälsor, presenterade en ny rapport (28/11) som visar att allt färre människor känner sig motiverade i sitt arbete och att alltfler känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet. ”Vi ser så dramatiska skillnader på bara ett år att jag först trodde att det var fel på siffermaterialet, säger Lars Hjalmarsson, vd för Sveriges Företagshälsor (DN 28/11). På ett år har andelen som upplever psykiskt obehag inför att gå till jobbet ökat med 17 procent och uppgår nu till 58%. Denna grupp har också angett att de bedömer att de kommer att behöva vara sjukfrånvarande mer än 15 arbetsdagar under det kommande året!

[dropcap]Ä[/dropcap]ven bland dem som inte tror sig behöva vara sjukfrånvarande har motivationen till arbetet minskat betydligt. Lars Hjalmarsson upplever resultaten som anmärkningsvärda men samtidigt i överensstämmelse med den trend som avspeglats i andra forskningsrapporter under den senaste tiden. Uppenbarligen har det hänt något med arbetsplatserna som påverkar de anställda! En viktig anledning som lyfts fram i rapporten är att många arbetsplatser har slimmats till en nivå där de anställda upplever stressen och pressen som övermäktig, vilket resulterar i minskad motivation och i förlängningen sjukskrivning som följd av långvarig utmattning.

[dropcap]D[/dropcap]etta är ännu en rapport i raden av flera som belyser att det råder en obalans mellan människors behov och de villkor som arbetslivet erbjuder. Frågan kan upplevas som komplex men i grunden är det i själva verket väldigt enkelt; I ett arbetsliv som bygger på människor och inte maskiner, måste grunden för arbetet utgå från människors behov och drivkrafter. Den ökade ohälsan i vårt samhälle bygger på att samhället och arbetslivet har frikopplats från människors behov vilket resulterar i en naturlig känsla av stress, brist på motivation och i värsta fall uppgivenhet. Denna obalans är själva kärnan i orsaken till att vårt samhälle behöver genomgå ett paradigmskifte.

Läs hela artikeln här –>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *