Människan är mätt och ensam

[dropcap]”[/dropcap]Genom att återvända till länder i Asien och Afrika där han tidigare bott knyter Lasse Berg ihop sin populära Kalaharitriologi. De senaste 50 åren har varit lika omvälvande som jordbruksrevolutionen, säger han i DN (15/3). Som 23 årig avhoppad stridspilot… Läs mer

”Vi måste tänka mer på andra”

[dropcap]S[/dropcap]om första skandinav studerar Jan Gunnarsson vid Center for compassion and altruism research & education” vid Stanforduniversitetet i USA. Han vill fördjupa kunskapen om medkänslans betydelse i våra liv. ”Vi behöver ett nytt sätt att vara mot varandra – både… Läs mer

Det handlar om att öppna upp för samtal

[dropcap]B[/dropcap]åde små och stora barn har ofta ett behov av att få samtala om svåra saker, som döden. En äldre släkting, en nära anhörig, det älskade husdjuret – förr eller senare konfronteras alla med att livet en gång tar slut. … Läs mer

Ensamhet är en känsla.

[dropcap]O[/dropcap]m några år väntas närmare hälften av alla hushåll i Sverige bestå av bara en person – ökningen av andelen ensamhushåll förs med jämna mellanrum fram som tecken på den utbredda ensamheten hos människor i det här landet enligt en… Läs mer

Om förlåtelse, ursäkt och försoning.

[dropcap]I[/dropcap] artikelserien ”Mor lilla Mor” i Svenska Dagbladet resoneras det om skillnaden mellan att förlåta och att få en ursäkt. Sofia Jeppsson, moralfilosof och lärare vid Stockholms universitet hjälper oss att sortera ut begreppen. Måste man som vuxen förlåta en… Läs mer

5 kännetecken för dem som vuxit upp i dysfunktionella hem.

[dropcap]O[/dropcap]m barn känner ett behov av att bryta med sin förälder/ar beror det på att hon eller han har vuxit upp i ett dysfunktionellt hem. Forskning visar att barn med en sådan uppväxt utvecklar vissa beteendemönster som senare i livet… Läs mer

Måste man umgås även med en förälder som svikit?

[dropcap]S[/dropcap]venska Dagbladets pågående artikelserie ”Mor lilla mor” tar upp viktiga aspekter på hur vi kan förhålla oss till krångliga föräldrarelationer. Vad betyder det att bryta kontakten med en förälder som har svikit en? Har man rätt att göra så? Vad… Läs mer

Icke-hanterade förluster och trauman kan ta livet av dig

[dropcap]I[/dropcap] mitt förra inlägg skrev jag om konsekvenserna för barnen till föräldrar som inte har förmått hantera sina egna kriser och trauman. Förutom denna viktiga och tragiska dimension finns det även en stark koppling till den egna hälsan. En vän… Läs mer

Efterlängtad semester men svårt att koppla av?

[dropcap]V[/dropcap]i befinner oss mitt i sommaren och i den efterlängtade semesterperioden. I månader har vi sett fram emot att få vara lediga och frikopplade från vardagslivets krav och stress med jobb, barnens skola, tider att passa e.t.c. Kanske befinner du… Läs mer

Utbrändhet bland mammor är ännu inte helt erkänd

[dropcap]N[/dropcap]är jag i det franska magasinet ”La Philosophie” (avril 2012) läser Stéphane Allenou’s berättelse om hur hon drabbades av utbrändhet som följ av att hon inte lyckades hantera verkliga och internaliserade krav och förväntningar på sig själv som mamma då… Läs mer