Så påverkar arbetet hälsan

[dropcap]”D[/dropcap]et är inget nytt att arbetsmiljön påverkar hur vi mår psykiskt. Men nu går detinte längre att säga att det saknas dokumenterad kunskap om sambandet, säger Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet på DN Insidan 21/2). Tidigare i veckan kom den första domen som dömde två chefer som vållande till annans död sedan en tjänsteman begått självmord som följd av allvarlig mobbing på arbetsplatsen utan att cheferna agerat. Samtidigt publicerades även en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, om sambandetmellan arbetssituationen och psykisk hälsa.

[dropcap]U[/dropcap]ndersökningen som professor Thorell haft ansvar för, handlar om sambandet mellan arbetsförhållanden ochrisk för symptom på depression och utmattningssyndrom. Resultatet visar föga överraskande, att symptomen ökar hos personer som har små möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med höga krav, bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön, samt mobbing och konflikter på jobbet. Press och upplevelsen av att belöningen är liten i förhållande till ansträngningen ökar också risken, liksom osäkerhet i anställningen.

[dropcap]D[/dropcap]et nya med rapporten är inte själva resultatet utan att forskningen härmed lyckas belägga att det finns ett klart vetenskapligt samband mellan arbetsmiljö och psykisk hälsa. Samtidigt är det också vedertaget att hela livssituationen påverkar måendet och det är viktigt att se till hela människan för att förstå de komplexa sambanden bakom psykisk ohälsa. Klart är dock att utvecklingen i arbetslivet lett till en konflikt mellan arbetsgivarnas och den enskilde individens behov av flexibilitet ochkontroll, och hur detta ökat stressen. Ökad konkurrens i den globala ekonomin ställer högre krav på företagen på flexibilitet och konstant förändring.

[dropcap]D[/dropcap]enna oförutsägbara verklighet försöker företagen hantera genom en flexibel organisation som snabbt kan ställas om för att verksamheten ska överleva. Detta kräver att arbetstagarna är flexibla, men för individen som ska hantera livet utanför jobbet krävs en någorlunda förutsägbar och kontrollerbar arbetssituation. ”Om människor förlorar kontrollen över delar av sin vardagstillvaro, eller oroar sig för detta, uppstår stressreaktioner och ökad risk för ohälsa”, skriver SBU:s experter.

[dropcap]R[/dropcap]esultatet är intressant även ur ett kulturellt perspektiv eftersom vi svenskar både är ett av de folk i världen som värderar trygghet allra högst och som ligger högst gällande psykisk ohälsa. Kanske är det vi behöver för att komma tillrätta med problemen med den psykiska ohälsan att lära oss att förhålla oss till en osäker omvärld där vi behöver utveckla en tillit till oss själva och till vår förmåga att hantera livet, istället för att söka tryggheten i de yttre strukturerna?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *