Samtalscafé om psykisk (o)hälsa

Till julhelgen genomförde vi vårt första “Samtalscafé om psykisk (o)hälsa med avsikten att bjuda in till samtal, dialog och debatt om samhällets syn på den psykiska ohälsan och erbjuda ett alternativt synsätt på orsak och verkan. Det perspektiv vi framför grundar sig på den Existentiella Psykologin där frågan om Mening står i centrum för att förklara hur vi mår på ett psykiskt plan och där symptom på obalans, stress, ångest, depression och utmattningsbesvär uppfattas som tecken som vi behöver tolka, förstå och agera på – snarare än lägga locket på och fastna i en diagnos.

Givet att dryga 10% av den svenska befolkningen liksom miljoner människor i Västvärlden i stort lider av psykisk ohälsa idag och det sedan 2017 enligt WHO är den främsta orsaken till ohälsa i världen, är det rimligt att tala om en verklig pandemi med förödande konsekvenser för dem som drabbas. Till skillnad mot Coronapandemin som slår hårdast mot de äldre och sköra, drabbas flest unga, framgångsrika och på alla andra sätt friska och lyckade människor i första hand.

Sannolikt är det just dessa omständigheter som gör att vi har så svårt att förstå vad ohälsan grundar sig på och hur den bör behandlas eftersom de vanliga tolkningsramarna för sjukdom inte är applicerbara. Hur ska man förklara att allt fler unga vuxna som har “allt” väljer att avsluta sitt liv som följd av en outhärdlig känsla av meningslöshet? Vilka tabletter kan rimligen lösa denna form av lidande?

Haga Livscenter grundades för 20 år sedan som en struktur för att erbjuda såväl en teoretisk förståelse för kopplingen mellan samhälle – arbetsliv och psykisk ohälsa i vår tid, samt praktiska lösningar och verktyg för att hjälpa människor och företag att uppnå psykisk hälsa och välmående. Samtalscaféet är vårt sätt att dela våra insikter, erfarenheter och perspektiv på dessa frågor utifrån såväl den filosofi som vi står för samt hur man kan gå tillväga för att finna vägar till ett meningsfullt liv präglat av hälsa och välmående.

Vår uppfattning är att hanteringen av den psykiska ohälsan i samhället utgår från ett systemfel genom att den medikaliserar och dövar symptom som istället bör tolkas som en värdefull information om vad som fattas individen som lider för att kunna vidta rätt åtgärd. Orsaken till den psykiska pandemin som vi lever mitt uppe i handlar om att vi befinner oss i ett paradigmskifte där människors behov och värderingar har vuxit ur det paradigm som präglat industrisamhället och som byggt på trygghet och ekonomiskt välstånd i första hand. De negativa bieffekterna av det paradigmet är att vi försummat våra existentiella behov och överdrivit fokus på prestation på ett sätt som gjort oss allt mer robotlika på bekostnad av grundläggande mänskliga behov som inkluderar våra känslomässiga, existentiella och fysiska behov. Lösningen är att vi som individer för hjälp att förstå oss själva i relation till det liv vi lever och att utveckla en inre kompass som kan vägleda oss i att göra medvetna val och att värna om de behov vi har för att leva ett liv som ger mening.

Varmt välkommen att delta online vid nästa tillfälle som kommer äga rum den 22 januari kl 14!

En länk för detta kommer skickas ut inom kort.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.