Samtalsserie – “Nya perspektiv på psykisk (o)hälsa och ett hållbart liv”

ANMÄL DIG till livesändningen av Del 5, 23 april 14:00-14:45 

Haga LivsCenter bjuder in till en samtalsserie som vill bidra med ett annat sätt att förstå, tolka och hantera psykisk ohälsa och inspirera till hälsa och ett hållbart liv.

Allt med det existentiella perspektivet på livet och mål nr 3 i Agenda 2030, “Hälsa och Välbefinnande”, som gemensam grund.

Mer information om alla inspelande avsnitt finns nedan och mer om bakgrunden till samtalsserien finns här.

Den 23 april sänder vi Del 5 och vi är nyfikna på dina tankar och reflektioner kring ämnet och tar gärna emot frågor under sändningen så att vi kan interagera och inspirera varandra. Evenemanget är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig för att få Zoom länken. Till anmälan.


Del 1

I det första avsnittet i serien ger Fredrik Bengtsson, Haga LivsCenter med 20 års erfarenhet inom området, sitt perspektiv på själva kärnan till den psykiska ohälsan i vårt samhälle som lett till att 1 miljon svenskar idag använder antidepressiva läkemedel för att döva sina symtom. Symtom på vad? Och hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra? Se Del 1.

 

Del 2
I Del 2 lyfter Fredrik fram hur man rent konkret kan arbeta med att ställa om och hitta sin personliga hållbarhetsformel samt vilka program som kan ge stöd och vägledning. Vi får lyssna till 2 kvinnor som drabbats av utmattningssyndrom och som generöst delar med sig av vad som ledde fram till sjukskrivning, vilka insikter de nått och
hur vägen vidare kan se ut. Se del 2.   

 

Del 3
Sätter fokus på hur man faktiskt kan må bra igen efter att ha drabbats av utmattning (utbrändhet) och hur man hittar en väg vidare – snarare än att försöka komma tillbaka. Kan det vara så att utmattning handlar om en brist på inre hållbarhet genom en livsstil som gör att vi övertrasserar kroppens, hjärnans och själens resurser? Det är ett hoppfullt samtal om att det går att bli frisk och att det inte behöver ta flera år om man får rätt stöd och hjälp. Se del 3.

 

Del 4
Tar avstamp i en filosofisk reflektion kring mänsklighetens kanske främsta ödesfråga – kopplingen mellan det västerländska samhällets brist på hållbarhet och hur det avspeglar sig på människors brist på inre hållbarhet. Vi besvarar de frågor som ställs i chatten som tar upp allt från vilken forskning som pågår kring inre omställning och hur den är avgörande för att kunna göra samhället hållbart, till vad man kan göra om man upplever långvarig stress. Vi noterar att det finns likheter mellan vårt sätt att leva över våra tillgångar när det kommer till antal jordklot och hur vi ser på våra personliga resurser.  Se del 4.

👉 Till anmälan – Del 5