Sextimmars arbetsdag för att få ihop livspusslet

[dropcap]D[/dropcap]en upplevda hälsan hos anställda ökar tydligt vid sex timmars arbetsdag visar konsultföretaget Braths experiment som presenterats i SvD (18/1). Företaget har sedan en tid tillbaka infört sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för sina anställda. Deras VD Maria Westling har valt att testa detta arbetssätt baserat på att hon inte tror att konsulterna på bolaget orkar arbeta effektivt i åtta timmar varje dag, något som bekräftas av att det inte skett någon produktivitetsminskning efter att 30-timmarsveckan infördes.

[dropcap]A[/dropcap]rbetslivsforskaren Göran Kecklund, docent vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm menar att erfarenheterna på Braths stöds av forskningen som visar att ett arbete som kräver mycket tankeverksamhet med hög belastning på hjärnan, innebär att man helt inte kan vara riktigt effektiv i åtta timmar. En lång rad studier har också visat hur anställda ofta under sin arbetsdag går in och kollar Facebook, läser en onlinetidning, läser privat e-post, och så vidare. Enligt Göran Kecklund handlar det inte om att man vill ”jävlas” med sin arbetsgivare – utan att hjärnan helt enkelt behöver en paus. Och det är ett argument för att just branscher som kräver hög tankeverksamhet kan lämpa sig för sex timmars arbetsdag. Ytterligare ett argument för att man skulle kunna behålla samma produktivitet med kortare arbetstid är att det underlättar för personalen att få ihop det så kallade ”livspusslet”, menar Göran Kecklund. ”Personal som trivs på jobbet och har en bra balans i livet har kanske också den där lilla gnistan som krävs för att få till en hög produktivitet, säger han”.

[dropcap]D[/dropcap]en tid vi lever i nu innebär för de flesta ett arbetsliv där hjärnan går på högvarv hela tiden, där vi måste hantera stora mängder information och där vi förväntas vara kreativa och dessutom socialt kompetenta i kontakten med andra. Att utforma ett arbetsliv som utgår från vilka förutsättningar som hjärnan behöver för att orka med en sådan belastning över tid är därmed en nyckelfråga och en hållbarhetsfråga. Kunskapen om hjärnan bör dessutom kombineras med insikt och förståelse för människors värderingar om vad som är viktigt i livet. Att jobba många timmar på bekostnad av familjelivet är t.ex. inte förenligt med yngre generationers värdegrund, vilket skapar en inre konflikt och stress som har en negativ inverkan på såväl hälsan som motivationen och därmed prestationen på arbetet. Att företag som Braths vågar pröva nya vägar som syftar till att få ihop ekvationen de anställdas hälsa och välmående och höga prestationskrav på jobbet har även lett till en stor ström av spontana jobbansökningar vilket stärker bilden av att detta även är en konkurrensfråga för företagen att attrahera den bästa arbetskraften i framtiden.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *