Självförverkligande i andlig bemärkelse – den sista nivån i människans utveckling!

trappa

Hittills i människans historia har hon varit upptagen av att få de grundläggande behoven tillgodosedda.
Det har handlat om att få leva i fred, att ha tillräckligt med mat för sig själv och sina närmaste, samt tak över huvudet. För de bättre bemedlade som haft råd och möjlighet att påverka sitt livs utformning har de ofta varit begränsade av konvention, religion, familj, kön eller andra faktorer som de inte kunnat påverka. För första gången i människans historia har hon i västvärldens välfärdssamhällen under de senaste årtiondena både uppnått en materiell trygghet och kunnat frigöra sig från socio-kulturella faktorer som de jag nämnt ovan. Vi är fria att skapa och att i hög grad bestämma hur vi vill att vårt liv ska utformas.

I den välkända behovshierarkin som Abraham Maslow formulerat kan vi se att vi därmed har förflyttat oss upp till den översta nivån i människans utveckling. Det handlar nu om att förverkliga sig själv i andlig bemärkelse, d.v.s. att försöka bli det bästa och göra det mesta av det liv man har fått att förvalta. Min uppfattning är att det är denna dimension vi nu alla kämpar med och försöker komma underfund med. Vi är glada och stoltaöver vår frihet samtidigt som den skrämmer oss eftersom den innebär att vi därmed blir ansvariga för hur vi tar vara på vårt liv. Kontentan blir att vi behöver vägledning och här ser jag att kulturen kommer att få en stor betydelse för att förmedla det som orden ibland inte förmår greppa. Hjulet behöver inte alltid uppfinnas igen och igen – människans andliga behov är eviga vilket gör exempelvis Rembrandts målningar som gestaltar många av alla våras utmaningar under livets resa, lika trösterika och gripande idag som då.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *