Sjukskrivningarna ökar lavinartat.

[dropcap]U[/dropcap]nder föregående vecka rapporterade media om att sjukskrivningarna ökar markant i vårt land igen. Kostnaderna för sjukskrivningarna förväntas öka med 1 miljard under 2013 och 2014 med 2.8 miljarder enligt Jan Larsson, prognosansvarig på Försäkringskassan. Bakom ökningen ligger föga förvånande stressrelaterad ohälsa och psykisk ohälsa som kräver längre sjukskrivning.

[dropcap]S[/dropcap]om jag har skrivit om i många olika inlägg och belyst från olika infallsvinklar, är det logiskt att vi har skenande sjukskrivningar återigen efter att under ett par år ha sett en nedåtgående trend. Den psykiska ohälsan och stressen som orsakade att tusentals människor drabbades av utbrändhet kring milleniumskiftet, försökte man komma åt genom strängare regler för sjukskrivning [pullquote align=”right”]Dagens samhälle bidrar till att hela välfärdskonceptet faller ihop som ett korthus.[/pullquote]och via antidepressiv och ångestdämpande medicinering som dövade symptomen. Någon analys av de bakomliggande orsakerna eller ett ödmjukt lyssnande på de drabbade från politikers, arbetsgivares och andra beslutsfattares sida, fanns inte på kartan. Detta kortsiktiga tänk gjorde att vi under några kunde se att människor förmådde arbeta och försvann ur sjukskrivningsstatistiken. Att det nu spricker och att ohälsan skenar bortom all kontroll är inte alls förvånande utan tvärtom väldigt logiskt.

[dropcap]D[/dropcap]et går inte att blunda för verkligheten hur länge som helst, vid en viss tidpunkt når människan en gräns då det helt enkelt inte går att anstränga sig oavsett om man kan bli sjukskriven eller inte. Det handlar om liv och död för individen och samhället måste antingen böja sig och utvidga systemen som fångar upp de drabbade eller låta dem bli utslagna och bidra till att hela välfärdskonceptet faller ihop som ett korthus. Det senare går naturligtvis inte att försvara i ett välfärdsland som Sverige och vägen framåt handlar om att man från politiker och företagsledningsnivå måste få en förståelse för varför människor i vårt land mår så dåligt psykiskt trots att vi har det så bra på ytan….
Det är i denna avgrundslika skillnad mellan vårt inre liv och hur vi har det i det yttre livet som vi finner svaren på denna gåta som angår oss alla. Hur kan vi skapa ett hållbart liv och en hållbar hälsa i vårt land där prestation och framgång är de enda värden som räknas medan själen törstar efter mening och ett värdigt liv präglat av balans.

Läs en artikel på DI på samma tema här–>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *