Social Hållbarhet – viktigt eller oviktigt?

Vi lever i en värld och i en tid där livet som vi känner det är i upplösning. Det är naturligt då ett paradigm rämnar och ett nytt tar plats att det uppstår en spänning mellan motpoler och just nu kan vi konstatera att vi lever i två olika civilisationer där vårt samhälle delas in i två vitt skilda bilder av livet och utvecklingen framåt.

I alla stora skiften är det viktigt att komma ihåg att det finns vinnare och förlorare och att förändring och utveckling kan leda till djupa känslor av förlust, besvikelse, utanförskap och misstro mot dem som leder utvecklingen framåt.

Västvärlden befinner sig mitt uppe i denna process där vi å ena sidan har människor s.k. Cultural Creatives som förenas av Hållbarhetsvärderingar där bakgrund, hudfärg, nationalitet och andra särskiljande personlighetsfaktorer är ovidkommande för den gemensamma angelägenheten att rädda planeten från undergång. Detta är upplysa, välutbildade män och kvinnor i västvärldens metropoler som värnar om miljön och om den sociala hållbarheten som omfattar hur vi tar hand om oss själva och hur vi förhåller oss till varandra. Denna subgrupp växer år från år i takt med att yngre generationer tar plats i samhället och för barnen är dessa värderingar en självklarhet. Barack Obama var en central spelare i sin roll som USAs president där han och hans administration representerade denna falang och drev utvecklingen framåt i en takt som fick vissa att jubla och andra att känna sig hotade och kränkta.

Ju mer The Cultural Creatives driver utvecklingen framåt utan att ta hänsyn till och få med sig alla människor på resan, desto mer ökar klyftan mellan dem och de som känner sig hotade och som upplever sig som förlorare. Det är de missnöjda som röstade fram Donald Trump till USA´s president, som ligger bakom att Storbritannien drar sig ur EU, samt att Ungern, Polen och andra Europeiska länder upplever medvind för högernationalistiska partier och åsikter – en utveckling som nu även landat och splittrat Sverige i två läger.

Det akuta miljöhotet innebär att vi måste vidta drastiska åtgärder som innebär att vissa industrier och jobb försvinner. Två av de viktigaste faktorerna för att lyckas med detta handlar om att utrota fattigdom och att arbeta för jämlikhet i världen, vilket lyfter fram Social Hållbarhet som en central framgångsfaktor i sammanhanget. Den digitala utvecklingen och AI som sker parallellt innebär en omställning av livet i paritet med den industriella revolutionen. Självklart blir det många som hamnar i kläm i denna globala transformation som får uppleva arbetslöshet, utanförskap, vilsenhet och depression utan slut. Lösningen på dessa känslor av hopplöshet blir att hitta en syndabock och vem kan vara ett mer tacksamt offer för detta än flyktingar och människor med utländsk härkomst som är svaga ekonomiskt, socialt och utan socialt skyddsnät? Genom att skylla alla problem på någon annan slipper man både det egna ansvaret för sitt liv och kan dessutom finna en känsla av sammanhang och mening i en grupp med likasinnade. Pakten blir hård som sten och i princip omöjlig att bryta igenom. Ju mer man blir utestängd, känner sig förbigången och attackerad, desto starkare väcks glöden och sammanhållningen i de egna leden. Den psykologiska och existentiella dimensionen i detta är enormt kraftfull.

Det är i detta låsta läge som Västvärlden och Sverige befinner sig just nu. Resultatet är två vitt skilda Civilisationer där det skapats en klyfta av oförenlighet mellan de båda lägren. Ingen kommer framåt och denna låsning behövs för att tvinga fram andra perspektiv som gör att man kan börja bygga broar mellan vi och dem. När Emanuel Macron vann presidentvalet i Frankrike 2017 visade han i sitt segertal just den ödmjukhet som behövs för att bygga broar istället för att fortsätta upprustningen och elda på konflikten. Han uttryckte att en av hans främsta uppgifter var att lyssna på de 11 miljoner väljare som hade röstat på Nationella Fronten för att i grunden försöka förstå deras missnöje och värna om att inkludera deras behov och situation i politiken framåt.

Att någon land i Västvärlden ens ska ifrågasätta de Mänskliga Rättigheterna som världen enades om efter Andra Världskrigets förödande krig och judeutrotningen – är inget annat än en skandal 2018. Det borde vara självklart att vi höjt oss över en sådan låg nivå, men dagens situation för oss tillbaka till de basala mänskliga utvecklingsbehoven som förenar oss alla bortom tid och rum. I en tid då det saknas något övergripande andligt perspektiv på livet som alla människor delar måste vi helt enkelt ta ett personligt ansvar för vad som är ett värdigt liv på jorden och att stå upp för det grundläggande människovärdet. Det innebär att vi måste acceptera att vi inte kan vara några som ägnar oss åt självförverkligande och transcendens på den absoluta toppen i människans behovsutveckling, medan andra kämpar med de mest grundläggande behoven av att få mat och tak över huvudet för sig och sina familjer. Vi måste också lära oss att det trappsteg som befinner sig i mitten av Maslows´s behovstrappa som handlar om att vi har behov av att bli sedda och bekräftade av andra inte heller kan förbises.

Det är en universell sanning att människor som får sina grundläggande behov tillgodosedda och som känner sig sedda och respekterade av andra – blir mer öppna, toleranta och benägna att utveckla mer altruistiska värderingar. När vi funderar på hur vi kan bygga broar mellan vi och dem och ta oss vidare i det låsta politiska och mänskliga läget i Västvärlden och i Sverige hamnar vi automatiskt i behovet av att förstå grunden för den andres syn på livet och världen. Det är det ödmjuka lyssnandet som är verktyget som vi kan använda oss av i detta läge då inga argument och inga samtal som handlar om att försöka få den andre att ändra ståndpunkt kommer ha någon som helst effekt.

Frågan är vad våra politiker behöver för att lära sig att ödmjukt lyssna…?

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.