Sommarhälsning

Det har gått tio år sedan jag startade denna blogg med syftet att belysa och ge perspektiv på det paradigmskifte som jag uppfattade att vi hade framför oss men som då ännu inte hade något språk. Idag har detta blivit uppenbart för de flesta och vi börjar även hitta orden för vad detta betyder, vilket innebär att vi tagit stora kliv mot att faktiskt genomföra själva omställningen av samhället till en mer hållbar form som är anpassad för den tid vi lever i nu.

Ett paradigmskifte innebär att det gamla och välbekanta måste ge vika för det nya och okända och att vi som lever mitt uppe i sådana turbulenta tider tvingas in i ett omfattande förändringsarbete gällande relationen till oss själva och till vår omvärld. Det gör ont att se och uppleva att det vi uppfattat som tryggt och säkert krackelerar och att vi tappar känslan av att kunna kontrollera skeendena. I vårt eget samhälle ser vi just nu många tecken på paradigmskiftet där den pågående Regeringskrisen är ett lysande exempel. Nyckelordet är förvirring då det varken går att gå tillbaka och där vägen framåt är oklar. Krisen tvingar fram en utveckling som sannolikt inte hade kommit till stånd om inte saker och ting hade ställts på sin absoluta spets. Andra akuta problem som har sin grund i detta paradigmskifte handlar om våldet och kriminaliteten i samhället, den psykiska ohälsan som nått epidemiska nivåer, konsekvenserna av den globala miljöförstöringen samt inte minst den rådande Coronapandemin.

Det kan se mörkt ut och då är det viktigt att påminna sig om att det aldrig är så mörkt som timmen före gryningen för att finna hopp och styrka att orka gå framåt ändå. Jag tänker att Coronapandemin sannolikt är både en katastrof och något nödvändigt ont eftersom den tvingat oss alla att stanna upp, att ta in vart vi befinner oss och förstå att vi måste ta tag i de akuta problemen som omger oss och att det inte går att skjuta upp omställningen till framtiden. Dörren till livet före pandemin är stängd och vi befinner oss just nu i Förvirring där vi sakta men säkert börjar orientera oss mot framtiden genom att pröva nya tankar och förhållningssätt.

Det kommer ta tid innan det nya samhället har blivit verklighet och vi lärt oss leva på ett hållbart sätt i alla dimensioner men ett viktigt steg i denna process har skett genom att Coronapandemin lärt oss att leva utan kontroll. Vi är alla omgivna av något osynligt som är farligt för oss och som påverkar hela jordens befolkning och alla samhällen – samtidigt. Konsekvensen av detta är att vi tvingats släppa strävan efter kontroll och att lära oss leva med att inte ha kontroll och att vi inte vet hur saker och ting ska bli. Det är då vi landar i nuet där möjligheten till närvaro med oss själva och andra uppstår, vilket både är stressreducerande, främjande för relationen till oss själva och andra, samt en plattform för att tänka nya tankar och utveckla en högre förmåga till empati med andra, tacksamhet över de enkla sakerna i livet m. m.

Mitt i det svåra har vi därför anledning till att känna mycket hopp inför framtiden och känna tillit till att det kommer att ordna sig om vi bara förhåller oss öppna, engagera oss i omställningen av samhället på de sätt vi kan, samt bidra till nya tankar och att våga pröva nya vägar.

Det tar dock kraft och energi att genomgå en omfattande förändringsprocess och vi behöver därför denna sommar för att vila, återhämta oss på en djupare nivå och samla energi i ladorna så att vi kan komma tillbaka efter semestrarna med ork och kraft för att pusha förändringen framåt mot en nyorientering och ett nytt paradigm för ett hållbart liv i vårt samhälle.

Jag önskar er därför en vilsam och eftertänksam sommar och en härlig semester!

Allt gott,

Fredrik

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *